Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)
В період з 08 по 10 листопада 2016 року в управлінні підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України проводився короткостроковий тематичний семінар «Конкурентоспроможний лідер в управлінні реформами на сучасному етапі» з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Відкрила роботу семінару начальник управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України Липовська С.О., яка розповіла слухачам про внутрішній розпорядок і напрямки діяльності управління підвищення кваліфікації кадрів та інституту в цілому. Під час відкриття семінару слухачів було поінформовано про надання навчальних послуг Інститутом, отримання освіти на різних факультетах та порядок проведення вступної кампанії.
В рамках семінару проведено низку занять, а саме:
- тематичні зустрічі: «Вплив лідерських якостей керівника органу публічної влади на процеси прийняття управлінських рішень», «Основні правила службового етикету державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»;
- «круглі столи»: «Правові основи процесу децентралізації публічної влади. Фінансова децентралізація», «Політичне лідерство в Україні та світі: виклики сучасності», «Особистісна компетентність посадовців органів публічної влади як складова реформування системи публічного управління», «Стратегія реформ – 2020»: питання децентралізації публічної влади»;
- практичні заняття: «Публічний виступ в діяльності сучасного керівника органу публічної влади»; «Формування моделі ідеального державного службовця»;
- лекція: «Лідерство – запорука ефективності реформування системи публічного управління»;
- тренінг: «Практика використання методів комунікативного впливу в процесах управління».
В роботі семінару взяв участь директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Іжа Микола Михайлович та викладачі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
З метою повного та всебічного висвітлення заявленої тематики було запрошено спеціалістів-практиків, представників органів місцевого самоврядування, а саме: Ковалевську Анастасію Володимирівну – викладача мовного центру «ABCland»; Прокопечко Людмилу Ярославівну – Доброславського селищного голову Лиманського району Одеської області.
В рамках семінару слухачі ознайомилися з новими тенденціями щодо методів комунікативного впливу в процесах управління, ролі лідерських якостей представників органів публічної влади в процесі управління реформами на сучасному етапі.
За результатами навчання було проведено підсумкове тестування.
Всі слухачі семінару успішно склали тест.
Під час підведення підсумків семінару слухачі отримали сертифікати державного зразка.
З метою методичного забезпечення для слухачів семінару підготовлено та розміщено у «хмарі» навчально-методичні матеріали та практичні рекомендації з актуальних питань, що висвітлювалися на семінарі.
Слухачі високо оцінили рівень організації семінару та роботи професорсько-викладацького складу, про що зазначили у своїх анкетах: «Отримала багато нової та цікавої інформації, навіть більше, ніж очікувала…», «Навчання було ефективним та корисним», «Побажання, щоб кожний лектор мав більше часу. Інформація дуже цікава, але мало. Також хотілося б більше семінарів такого плану».
Фотогалерея додається.