Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту28 жовтня 2016 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю на тему: «Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід». В роботі секції №7 кафедри управління проектами "Проектно-орієнтоване публічне управління: теорія та практика" брали участь викладачі кафедри управління проектами (д.т.н, професор Левін М.Г., д.е.н., професор Махуренко Г.С., к.військ.н., доцент Кривогуз Г.І., к.пед.н., доцент Сенча І.А., к.держ.упр. Сивак Т.В., к.т.н. Яценко О.В.), викладач кафедри Оганов А.В., к.т.н., доцент Вишневська В.М., аспіранти (Руда І.В., Шаршаткін Д.Ю., Сенча С.А., Чернов С.В.) та слухачі (Ткаченко А., Чіхрай Х., Луков С., Головаченко І.) та запрошені гості з інших кафедр та ВУЗів м. Одеси і України.
З темою доповіді «Проектна концепція відродження Великого Шовкового Шляху» виступив викладач кафедри управління проектами Яценко О.В. Дискусію в аудиторії викликало обговорення можливих шляхів реалізації запропонованої концепції. Аспірант кафедри управління проектами Шаршаткін Д.Ю. виступив з доповіддю на тему: «Соціальний захист учасників АТО. Правові аспекти». Особливу увагу доповідач звернув на недосконале нормативно-правове забезпечення соціального захисту учасників АТО. Слухачем кафедри управління проектами Чіхрай Х.В. на обговорення була представлена тема «Зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення соціального підприємництва», інтерес доповідача до даної теми пов'язаний з розробкою проекту у сфері соціального підприємництва. Також було жваве обговорення інших виступів з актуальних теоретичних аспектів та практичних питань розвитку проектно-орієнтованого публічного управління.
Фотогалерея додається.