Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)
27 та 28 жовтня 2016 року завідувач кафедри управління проектами Тетяна Безверхнюк – член наукової ради з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – взяла участь у другому засіданні Наукової ради, що відбулося на базі ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». На засіданні були присутні: Ліптуга Іван Леонідович – директор департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку, заступник голови ради; Головко Валерій Анатолійович – голова Полтавської облдержадміністрації; представники бізнесу та громадських організацій, що працюють у сфері туризму та курортів; члени наукової ради з туризму та курортів.
Під час засідання були обговоренні питання: розробки стандартів вищої освіти з напряму «Туризм»; гармонізації кваліфікаційних вимог та стандартів вищої освіти у ВНЗ, що забезпечують підготовку фахівців для сфери туризму і курортів, та стандарти професійної підготовки; проведення конкурсів молодіжних стартапів у сфері туризму; розробки Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності; обговорення переліку прийнятих національних стандартів з туризму, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами та пропозиції щодо їх доповнення; створення Національної системи якості в туризму; обговорення пропозицій щодо створення Національної туристичної організації, змісту її діяльності та структури; динаміка і структура наукових досліджень в галузі туризму в Україні.
За результатами роботи Наукової ради прийнято рішення щодо: громадського обговорення Проекту Стандарту вищої освіти України першого бакалаврського рівня спеціальності 242 «Туризм» та Проекту Стандарту вищої освіти України другого магістерського рівня спеціальності 242 «Туризм»; доповнення Класифікатора професій ДК 003:2010 відповідно до потреб розвитку туристичної галузі; підготовки клопотання про внесення «Туризмології» до переліку наукових напрямів підготовки, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; підготувати обґрунтування на основі методичних рекомендацій МОНУ «Методологія визначення галузевої структури вищої освіти та формування Переліку галузей знань та спеціальностей» для внесення «Туризмології» до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Фотогалерея додається.