Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)
В період з 25 по 27 жовтня 2016 року в управлінні підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України проводився короткостроковий тематичний семінар «Управління персоналом. Психологічні засади управлінської діяльності» з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Відкрив роботу семінару перший заступник директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України Попов Микола Петрович, який розповів слухачам про внутрішній розпорядок і напрямки діяльності управління підвищення кваліфікації кадрів та інституту в цілому. Під час відкриття семінару слухачів було поінформовано про надання навчальних послуг Інститутом, отримання освіти на різних факультетах та порядок проведення вступної кампанії.
В рамках семінару проведено низку занять, а саме:
- тематичні зустрічі: «Підготовка, прийняття та організація виконання рішень як основний принцип ефективного управління в органі публічної влади», «Створення мотиваційного клімату в колективі органу публічної влади: управління персоналом. Етично-психологічні взаємовідносини між працівниками в органі публічної влади», «Лідерство – запорука ефективності реформування системи публічного управління» та ін.
- «круглі столи»: «Норми ділової поведінки посадовців з питань етики як принцип формування позитивного іміджу діяльності органів публічної влади», «Психологія ефективної комунікації», «Особистісна компетентність посадовців органів публічної влади як складова реформування системи публічного управління», «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: можливості та механізми децентралізації влади. Психологічне сприйняття реформи децентралізації та адміністративно-територіального устрою в Україні»;
- практичне заняття: «Публічний виступ в діяльності сучасного керівника органу публічної влади»;
- лекція «Психологія взаємовідносин в колективі. Методи ефективного управління персоналом».
В роботі семінару взяли участь директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Іжа Микола Михайлович та заступник директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління, професор Попов Сергій Афанасійович та викладачі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
З метою повного та всебічного висвітлення заявленої тематики було запрошено викладачів з інших навчальних закладів м. Одеса: Ковалевська Анастасія Володимирівна – викладач мовного центру «ABCland»; Рєпнова Тетяна Петрівна – доцент кафедри психології та загальнонаукових дисциплін Одеського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, кандидат психологічних наук; Чернявська Тетяна Павлівна – професор кафедри диференційної та спеціальної психології Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, доктор психологічних наук, професор.
В рамках семінару слухачі ознайомилися з новими тенденціями щодо управління персоналом, технологіями та засобами впливу на комунікаційний клімат в колективі, особистісною компетентністю посадовців в органах публічної влади.
За результатами навчання було проведено підсумкове тестування.
Всі слухачі семінару успішно склали тест.
Під час підведення підсумків семінару слухачі отримали сертифікати державного зразка.
З метою методичного забезпечення для слухачів семінару підготовлено та розміщено у «хмарі» навчально-методичні матеріали та практичні рекомендації з актуальних питань, що висвітлювалися на семінарі.
Слухачі високо оцінили рівень організації семінару та роботи професорсько-викладацького складу.
Фотогалерея додається.