Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)
28 жовтня 2016 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід».
Мета конференції була спрямована на пошук шляхів успішного виконання завдань, пов’язаних з імплементацією Законів України «Про Вищу освіту», «Про державну службу» та «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також завдань, які пов’язані з реалізацією Указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України, що стосуються сталого розвитку України, реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, реформування державного управління України, сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та відзначення 20-ї річниці Конституції України.
У рамках конференції також було висвітлено результати наукових досліджень 2016 року за комплексним науковим проектом «Державне управління та місцеве самоврядування».
На конференції були представлені доповіді провідних фахівців органів публічного управління України, науковців, викладачів, докторантів та аспірантів вищих навчальних закладів України, а також закордонних вишів, які займаються державно-управлінською проблематикою в Молдові, Республіці Білорусь, Польщі, Німеччині, Румунії.
У роботі конференції взяли участь: Гриневецький Сергій Рафаїлович – відомий політик, народний депутат України ІІІ, VI та VII скликань, член Громадської ради Інституту; Бойко Валерій Олексійович – керівник апарату Вінницької обласної державної адміністрації, випускник нашого Інституту; Качур Олександр Вікторович – заступник голови Вінницької обласної ради; Клюцевскький Володимир Іванович – керівник апарату Херсонської обласної державної адміністрації, випускник нашого Інституту; Семенченко Андрій Іванович – директор Інституту вищих керівних кадрів НАДУ при Президентові України; Йорданка Томкова – експерт проекту Швейцарського бюро співробітництва «Електронне урядування для підзвітності влади та участі суспільства» (EGAP), доктор політичних наук; Куц Юрій Олексійович – завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
Під час проведення конференції відбулось урочисте відкриття комп’ютерного класу в рамках швейцарсько-української програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади». Секція №6 відбулась у режимі відеоконференцзв’язку з «Google Україна» на тему «Цифрове перетворення Одеської області: результати та підсумки».
Конференцію відкрив директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
Іжа М.М. Учасників конференції привітали президент НАДУ при Президентові України та керівники органів публічної влади Півдня України.
Тези доповідей надіслали представники органів публічної влади майже зі всіх регіонів України, зокрема: Народний депутат України VІІ скликання; Управління справами Апарату Верховної Ради України; Міністерства інформаційної політики України; Управління інформаційних технологій та електронного урядування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровської області; органів публічної влади Сумської, Чернівецької, Житомирської, Черкаської та інших областей.
До оргкомітету конференції надіслано 315 тез доповідей, авторами яких є: 32 доктора наук та 115 кандидатів наук; 132 докторанта, аспіранта, здобувача та 36 слухачів. Надіслали тези представники 19 органів публічної влади України, 25 вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів, серед яких НАДУ при Президентові України та всі регіональні інститути, вищі навчальні заклади міст Києва, Вінниці, Львова, Миколаєва, Запоріжжя, Харкова, Дніпра, Полтави, Сум, Ужгорода, 7 вищих навчальних закладів міста Одеса, а також від представників зарубіжних вищих навчальних закладів Румунії, Молдови, Білорусі, Казахстану, Польщі та Німеччини. До початку конференції було видано збірник матеріалів конференції та розміщено його електронну версію на сайті інституту.
На пленарному засіданні з доповідями виступали: Крупник Андрій Семенович, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент, тема доповіді «Розвиток громадянського суспільства – сучасна вимога реформування публічного управління та адміністрування»; Гриневецький Сергій Рафаїлович, народний депутат України ІІІ, VI та VII скликань, тема доповіді «Проблеми формування ефективної системи публічного управління на місцевому рівні»; Клюцевський Володимир Іванович, керівник апарату Херсонської облдержадміністрації, тема доповіді «Сучасні управлінські технології у діяльності Херсонської обласної державної адміністрації»; Семенченко Андрій Іванович, директор Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, д.держ.упр., професор, тема доповіді «Розвиток професійних компетентностей публічних службовців з питань е-урядування: проблеми та шляхи розв’язання»; Йорданка Томкова, експерт проекту Швейцарського бюро співробітництва «Електронне урядування для підзвітності влади та участі суспільства» (EGAP), д. політ.н., тема доповіді «Е-урядування для підзвітності влади та участі суспільства»; Сивак Тетяна Володимирівна, доцент кафедри управління проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., тема доповіді «Перспективи використання технологій стратегічних комунікацій в системі державного управління».
Прийняті за підсумками роботи конференції рекомендації будуть передані до вищих, центральних та регіональних органів публічної влади, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного агентства України з питань державної служби.
Фотогалерея додається.