Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)
У конференції на тему «Особливості проведення стажування слухачів денної форми навчання факультету державного управління в органах державної влади та органах місцевого самоврядування у 2016 році» взяли участь перший заступник директора інституту Микола Петрович Попов, декан факультету державного управління Елла Вікторівна Мамонтова, завідувачі кафедр, тьютори, наукові керівники магістерських досліджень та слухачі.
У вітальному зверненні М.П. Попов наголосив, що стажування є невід’ємною складовою частиною програми підготовки магістрів за денною формою навчання та проводиться з метою набуття досвіду виконання завдань, обов’язків та практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ на посадах державної служби або служби в органах місцевого самоврядування, підвищення їх професійної компетентності і ділових якостей, проведення досліджень за тематикою магістерських робіт, підготовки аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань державного управління, місцевого самоврядування та управління суспільним розвитком для їх застосування у практичній діяльності.
Про особливості проведення стажування слухачів денної форми навчання у 2016 році докладно розповіла декан факультету Е.В. Мамонтова. У її виступі було наголошено, що проведена деканатом та кафедрами факультету організаційна робота дозволила досягти мети стажування, про що свідчать позитивні відгуки з установ стажування та результати захисту звітів слухачами на засіданнях кафедр. Зокрема, офіційні подяки від органів влади різного рівня отримали таки слухачі як Олена Брагалян, Ігор Євтодій, Олена Інякіна, Наталія Касьянова, Людмила Ратько, Алла Яценко.
Своїми враженнями та досвідом, набутим під час проходження стажування, з учасниками конференції поділилися слухачі Олег Рогульський, Михайло Карнаков, Денис Сейко, Катерина, Світлана Рябоконь та ін.
Вивченню іноземних мов як об’єктивної необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців для органів публічної влади присвятила всій виступ доцент кафедри європейської інтеграції Кадук Наталя Іванівна.
Науково-практична конференція є підсумком річної роботи слухачів другого курсу. Одночасно вона надає старт організаційному етапу підготовки першокурсників до майбутнього стажування.
Фотогалерея додається.