Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)Згідно з порядком денним на засіданні Вченої ради були розглянуті наступні питання:
1. Про Положення про організацію освітнього процесу в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України.
2. Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України.
3. Про Положення про атестацію здобувачів вищої освіти Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
4. Про внесення змін до Правил прийому на навчання до Одеського регіонального інституту державного управління на суміжні спеціальності.
5. Про затвердження робочих навчальних планів та середньорічного навчального навантаження науково-педагогічних працівників на 2016-2017 навчальний рік.
6. Про хід виконання рішення Вченої ради інституту від 10 грудня 2015 року №198/11-3 «Про виконання плану видання наукової та навчально-методичної літератури інституту у 2015 році та затвердження плану видання на 2016 рік».
7. Про виконання плану роботи Вченої ради інституту на січень – червень 2016 року та затвердження плану роботи на вересень – грудень 2016 року та інші питання.

З розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.