Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)
   В період з 07 по 09 червня 2016 року в управлінні підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України проводився тематичний короткостроковий семінар «Психологічні основи ефективного управління в органах публічної влади » з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Відкрили роботу семінару начальник управління ПКК Липовська С.О. та начальних відділу організації семінарів за державним замовлення управління ПКК Привалова Н.В., які розповіли слухачам про внутрішній розпорядок і напрямки діяльності управління підвищення кваліфікації кадрів та інституту в цілому.
   В рамках семінару проведено низку занять, а саме:
   - лекція: «Психологія взаємовідносин в колективі»;
   - тематичні зустрічі: «Етично-психологічна компетентність керівника як принцип ефективної діяльності органу публічної влади», «Створення мотиваційного клімату в колективі органу публічної влади: ділова етика взаємовідносин», «Практика використання методів психологічного впливу в процесах управління», «Підготовка, прийняття та організація виконання рішень як основний принцип ефективного управління в органі публічної влади», «Використання психологічних методів та комунікацій в організації конструктивного діалогу між владою та суспільством»;
   - «круглі столи»: «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: можливості та механізми децентралізації влади. Психологічне сприйняття реформи децентралізації та адміністративно-територіального устрою в Україні», «Норми ділової поведінки посадовців з питань етики як принцип формування позитивного іміджу діяльності органів публічної влади»;
   - тренінг: «Етично-психологічні взаємовідносини між працівниками в органі публічної влади».
   Для проведення занять у рамках семінару були залучені викладачі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та науковці інших вищих навчальних закладів, а саме: завідувач кафедри української мови Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, доктор філологічних наук, професор, академік академії наук вищої освіти України – Ковалевська Тетяна Юріївна та професор кафедри диференційної та спеціальної психології Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, доктор психологічних наук, професор – Чернявська Тетяна Павлівна.
   В рамках семінару слухачі ознайомилися з новими тенденціями щодо етики та психології взаємовідносин в колективі органу публічної влади, активно обговорювалися питання децентралізації влади, реформ та адміністративно-територіального устрою в Україні
   За результатами навчання було проведено підсумкове тестування.
   Всі слухачі семінару успішно склали тест.
   За результатами проведення короткострокового тематичного семінару слухачі отримали сертифікати державного зразка.
   З метою методичного забезпечення для слухачів семінару підготовлено та розміщено у «хмарі» навчально-методичні матеріали та практичні рекомендації з актуальних питань, що висвітлювалися на семінарі.
   Слухачі високо оцінили рівень організації семінару та роботи професорсько-викладацького складу.
   Після завершення семінару до книги відгуків та пропозицій відділу організації семінарів за державним замовлення управління ПКК (начальник Привалова Н.В.) слухачами семінару було внесено наступний запис:
   «… Тема семінару, стосовно психологічних аспектів управлінської діяльності є необхідною та актуальною у службовій діяльності та у роботі із персоналом. Дякуємо за постійну співпрацю із органами державної влади та місцевого самоврядування, щодо надання методичної допомоги, консультацій при здійсненні відповідних функцій та повноважень…»

Фотогалерея додається.