Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)   12 квітня 2016 року відбулося засідання Науково-експертної ради Одеського регіонального інституту державного управління Національній академії державного управління при Президентові України.
   У процесі роботи засідання НЕР було розглянуто питання про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів з НДР за І кв. 2016 року, Зведений план наукової діяльності Інституту на 2016 рік; план роботи НЕР на 2016 рік; оновлений склад НЕР; виконання Перспективного плану ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2016 рік.
   На початку засідання присутніми було заслухано питання щодо порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (Постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 261) та ліцензування аспірантури Інституту, які презентувала завідувач сектору підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Нагорна І.В.. Доповідач звернула увагу присутніх на основні відмінності у підготовці аспірантів відповідно до нового порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (вступні випробування визначаються ВНЗ; складання кандидатських іспитів не передбачено; процедура визначення готовності дисертаційного дослідження визначається лише науковим керівником). Також було представлено проекти «Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії» та навчальні плани, які після детального обговорення, дискусії та за умови внесення запропонованих змін було ухвалено присутніми членами НЕР (Протокол засідання НЕР № 1 від 12.04.2016 р).
   Науковими керівниками та відповідальними виконавцями було презентовано результати виконання 4-х бюджетних НДР за звітний період. Члени Науково-експертної ради ухвалили рішення щодо затвердження представлених анотованих звітів.
   Порушуючи питання про Зведений план наукової діяльності Інституту на 2016 р., Попов С.А., заступник директора з наукової роботи, звернув увагу присутніх на тематику НДР, які заплановані до виконання у 2016 р.. Також учасниками було обговорено та уточнено план проведення комунікативних заходів в межах іміджевих подій на 2016 р. і план роботи НЕР на 2016 р. Представлені до розгляду плани було ухвалено.
   Головою НЕР Поповим С.А. було представлено оновлений склад НЕР. У 2016 р. до роботи в засіданнях НЕР долучатимуться нові члени ради: науковці Інституту - Балабаєва З.В., завідувач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, д.філос.н., професор; Куспляк І.С., декан факультету державного управління, доцент кафедри інформаційних технологій та систем управління, заступник декана факультету державного управління, к.політ.н., доцент; Колісніченко Н.М., в.о. завідувача кафедри української та іноземних мов, к.держ.упр., доцент; Красностанова Н.Е., завідувач кафедри менеджменту організацій, к.е.н., доцент; Євстюніна Ю.В., декан факультету менеджменту, к.пед.н.; представник органів публічної влади Одеського регіону: Шимаєв В.В., начальник відділу інвестицій в інфраструктурні проекти та будівництво департаменту «Агентство з питань інвестицій та розвитку» Одеської ОДА, к.е.н.
   Попов С.А. привітав нових членів НЕР, висловив надію на конструктивну злагоджену роботу НЕР у 2016 р. та побажав успіхів у подальшому.
   Присутні також були ознайомлені із основними складовими Плану роботи НЕР у 2016 р. та основними показниками виконання Перспективного плану ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
   Засідання відбулось в діловій, доброзичливій атмосфері.
Фотогалерея додається.