Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)   На виконання плану-графіка навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та кадрового резерву на ці посади на 2016 рік, в період з 29 по 30 березня проводиться тематичний короткостроковий семінар «Формування позитивного іміджу органів публічної влади: основні принципи етики посадовців» з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади органів публічної влади Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей.
   В рамках зазначеного семінару з представниками науково-викладацького складу інституту, слухачами управління підвищення кваліфікації кадрів та факультету державного управління проведено зустріч у форматі «круглого столу» за темою: «Імідж органів публічної влади через аналіз підсумків чвертьвікових перетворень на пострадянському просторі», в якому взяли участь відомий український політик, народний депутат України 3-го, 6-го і 7-го скликань Гриневецький Сергій Рафаїлович, директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Іжа Микола Михайлович та доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат філософських наук, доцент Оганісян Михайло Сергійович.
   Іжа М.М. у своїй промові звернув увагу присутніх на актуальність та своєчасність обговорення питань щодо створення позитивного іміджу органів публічної влади бо становлення державності в Україні вимагає єдиних підходів до рівня професійної компетентності посадових осіб органів публічної влади з урахуванням економічної, суспільно-політичної, демографічної ситуації, формування нового світогляду, морально-етичних, національно-історичних, патріотичних основ поведінки. Гриневецький С.Р. підкреслив, що з урахуванням історичного кардинального реформування системи державного управління в Україні, теоретичного осмислення накопиченого вітчизняного досвіду та вивчення зарубіжного досвіду реформу державної служби в Україні необхідно унормувати до стандартів Європейського Союзу. Основною метою є утворення кількісно невеликого корпуса професійних службовців, спроможного ефективно здійснювати державну владу і управління та покликаного у всіх своїх діях формувати позитивний імідж органів публічної влади України. Учасники «круглого столу» після обговорень отримали відповіді на поставлені запитання.
   На завершення заняття директор інституту наголосив, що етично-психологічна компетентність дає можливість керівнику адекватно оцінити власні здібності та здібності підлеглих, можливості та психологічні особливості; обирати найбільш ефективний варіант поведінки у певній ситуації; регулювати власний емоційний стан, долати критичні життєві ситуації та ін. А також допомагає бачити перспективи розвитку своєї діяльності; створювати ефективну управлінську команду; самостійно і винахідливо приймати управлінські рішення; бути динамічним у своїх думках і вчинках.
Фотогалерея додається.