Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)   В період з 15 по 17 березня 2016 року в управлінні підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України проводився тематичний короткостроковий семінар за темою: «Технології електронного урядування» з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей.
   В рамках семінару проведено низку занять, а саме:
   - тематичні зустрічі: «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: можливості та механізми децентралізації влади», «Е-урядування: раціональний вибір моделі публічного управління в Україні»;
   - «круглі столи»: «Технології розвитку е-урядування та е-демократії», «Інструменти е-урядування та е-демократії у запобіганні та протидії проявам корупції в органах влади», «Аналіз майданчиків розвитку інформаційного суспільства в Україні. Використання сервісів Google органами публічного управління», «Досвід країн Європейського Союзу у формуванні інформаційного суспільства. Реформа системи національної безпеки та оборони», «Проблема тематичного поля «Публічна інформація у формі відкритих даних»;
   - лекція: «ІТ – архітектура системи електронного урядування та електронної демократії»;
   - практичне заняття: «Одеський портал відкритих даних. Створення наборів відкритих даних. Веб-картографія та відкриті дані».
   Заняття проводили викладачі Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Куспляк І.С. – заступник декана факультету державного управління, доцент кафедри інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук; Макарова І.О. – доцент кафедри інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат технічних наук, доцент; Остапенко О.А. – доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат військових наук, старший науковий співробітник; Пігарєв Ю.Б. – завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат фізико-математичних наук, доцент; Саханєнко С.Є. – професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор; Тиховський О.С. – заступник начальника відділу інформаційно-телекомунікаційних технологій ОРІДУ НАДУ при Президентові України; Яковлева Л.І. – доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент.
   В рамках семінару проведено виїзне практичне заняття в комунальному підприємстві «Обласний інформаційно-аналітичний центрі». Під час виїзного практичного заняття організовано роботу «круглих столів» за темами: «Досвід надання адміністративних послуг та супроводу електронного документообігу в Одеській області» та «Захист державних інформаційних ресурсів». Зазначені заняття в «Обласному інформаційно-аналітичний центрі» проводили Тиндюк А.М. – директор комунального підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр», Молчанов Д.С. – заступник директора комунального підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр» та інші працівники комунального підприємства.
   Для проведення практичних занять в рамках семінару був запрошений Блажко О.А. – доцент кафедри системного забезпечення Одеського національного політехнічного університету, кандидат технічних наук.
   Під час проведення семінару зі слухачам було проведено роз’яснювальну роботу з питань профорієнтації та умов вступу до Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України на різні факультети.
   За результатами навчання було проведено підсумкове тестування.
   Всі слухачі семінару успішно склали тест.
   Під час підведення підсумків роботи семінару слухачі дали добру оцінку щодо організації та проведення семінару, підкреслили високий професійний рівень підготовки професорсько-викладацького складу інституту.
   За результатами проведення короткострокового тематичного семінару начальник управління ПКК Липовська С.О. вручила слухачам сертифікати.
   З метою методичного забезпечення для слухачів семінару підготовлено та розміщено у «хмарі» навчально-методичні матеріали та практичні рекомендації з актуальних питань, що висвітлювалися на семінарі.
Фотогалерея додається.