Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG   Новий Закон України «Про державну службу», підписаний Президентом України 31 грудня 2015 року, є одним із головних документів у контексті здійснення масштабних реформ державного управління. Цей закон має забезпечити нову якість державної служби відповідно до кращих європейських практик і набирає чинності з 1 травня 2016 року.
Законодавчим документом визначено правовий статус державного службовця, принципи управління державною службою, встановлено організаційні засади вступу на державну службу, службової кар’єри, умови оплати праці, заохочення і соціальних гарантій державного службовця та ін. Провідне місце у законі відведено професіоналізації державної служби, зокрема питанням підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців.
Новий Закон України «Про державну службу» визначає статус Національної академії. Так, відповідно до статті 48 Національна академія державного управління при Президентові України є вищим навчальним закладом з особливими умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України. Одним із головних завдань, покладених на Національну академію, є науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців.
Задля підвищення ефективності державного управління в Україні, академія впроваджує кращий європейський і світовий досвід в організацію навчального процесу, проведення фундаментальних і прикладних досліджень, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
З огляду на сучасні тенденції розвитку науки і практики державного управління усіх науковців, викладачів і співробітників Національної академії чекає напружена колективна робота щодо гармонізації стандартів підготовки фахівців за новою спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» рівнів підготовки «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» (PhD) та визначення пріоритетів у професійній освіті державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення в Україні.Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©