Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту28 жовтня 2016 року викладачі кафедри прийняли участь у пленарному засіданні та роботі секції № 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю « Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід », що відбулася в Одеському регіональному інституті державного управдіння НАДУ при Президентові України.
Під керівництвом професора Балабаєвої З.В. присутні обговорили проблеми та перспективи децентрілзації в Україні та ряд сучасних і актуальних питань підвищення ефективності регіонального управління.
Так Балабаєва З.В., професор кафедри у виступі розглянула питання аналізу політики в процесах реформування публічного управління в умовах децентралізації; Пахомова Т.І., завідувач кафедри представила для обговорення проблему розвитку конструктивного діалогу між владою і суспільством в контексті інноваційного підходу; Чебан О.І., доцент кафедри запропонував розглянути та обговорити сучасні підходи до формування комунікаційної функції органів публічного управління в умовах децентралізації. Активну участь у роботі секції взяли аспіранти та здобувачі.
Викликала жваве обговорення присутніх доповідь аспіранта Присяжнюка І.М. щодо проблем взаємодії органів публічної влади щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах децентралізації; та здобувача Храмцової І.В., яка поділилася з учасниками секції думками щодо сучасних інструментів управління містом в контексті стійкого розвитку. За результатами роботи секції було затверджено рекомендації.
Фотогалерея додається.