Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Інтерактивний проект «Крок до успіху»


«Крок до успіху» - це інтерактивний проект, спрямований на формування нового покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами доброчесності та відповідальності.

Мета інтерактивного проекту «Крок до успіху» полягає в наданні майбутнім фахівцям теоретичних знань, практичних вмінь і навичок з публічного управління щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери, що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядування. Різноманітність форматів проведення заходів дозволяє досягти максимальної ефективності та результатів навчання.

Результат навчання інтерактивного проекту - це набуття навичок розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери, пошук нових підходів до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів, опанування методами формування, моніторингу та контролю за прийняттям управлінських рішень на державному, регіональному і місцевому рівнях.

Програма інтреактивного проекту

Детальніше про проектТакож шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©