Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Факультет менеджменту та бізнес-технологій

ГРАФІК проведення захисту магістерських робіт здобувачами вищої освіти заочної та денної форм навчання спеціальності «Менеджмент» по групах

Захист

Додатки 1,2