Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра Проектного менеджменту

Новини

Загальна
характеристика

Науково-педагогічні
працівники

Навчально-методична
діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи

Підготовка до державної атестації

Оголошення
кафедриНавчально-методична діяльність

Дисципліни, які викладаються науково-педагогічними працівниками кафедриБезверхнюк Тетяна Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор


Технологія управління соціальними проектами : [монографія] / Т.М. Безверхнюк, А.О. Левицький, К.В. Пєклун, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 351 с.
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу: Навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с. (300 прим.)
Антикризове проектне управління в державному секторі : Підручник / Т.М. Безверхнюк, М.Г. Лєвін, І.А. Сенча. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 273 с.
Проектний менеджмент у публічному управлінні: підручник / кол.авторів: Безверхнюк Т.М., Левін М.Г., Пєклун К.В., Руда І.В., Сенча І.А., Сивак Т.В. – К.: НАДУ, 2017. – 344 с.
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу : навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с.
Менеджмент проектів : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання / Укладач : Т.М. Безверхнюк. – Одеса : ОРІДУ НАДУ,2016. – 68 с.
Основи стратегічних комунікацій : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / уклад. : Т.М. Безверхнюк, В. А. Ліпкан , О. О. Човган – Одеса : ОРІДУ НАДУ,2016. – 40 с.
Рекреаційні ресурси і курортологія : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / Укладачі : Т.М. Безверхнюк, І.К. Бабова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ,2016. – 28 с.

Левін Михайло Григорович, доктор технічних наук, професор


Проектний менеджмент у публичному управлінні : підручник / кол. авт.; за наук. ред. Ю. П. Шарова. – К. : НАДУ, 2017. – 334 с. (підрозд. 11.1, 11.2).
Методологія бізнес – аналізу : метод. реком. до вивчення навчальної дисципліни / уклад. М. Г. Левін . – Одеса : ОПІДУ НАДУ ,2017.- 60 с.
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу : навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с.
Прикладний системний аналіз : Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / Укладач: М. Г. Левін . . – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 72 с.

Бабова Ірина Костянтинівна, доктор медичних наук, професор


Рекреаційні ресурси і курортологія : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / Укладачі : Т.М. Безверхнюк, І.К. Бабова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ,2016. – 28.

Вишневська Віолетта Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент


Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу : навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с.
Комерційний аналіз і маркетинг проектів : метод. реком. до вивчення навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Вишневська. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 28 с.

Лоханова Наталія Олексіївна, доктор економічних наук, професор


Фінансовий аналіз і контролінг : Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання / Укладач: Н.О. Лоханова . – Одеса : ОРІДУ НАДУ ,2016 . – 64 с.

Сенча Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент


Сенча І.А. Методологічний підхід до дослідження складних систем як об’єкту державного антикризового управління / І.А. Сенча // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа].
Технологія прийняття управлінських рішень: метод. реком. до вивчення навч. дисц. для денної та заоч. форм навч. / уклад: І. А .Сенча. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.- 146 с.
Економіко – математичні моделі і методи проектного менеджменту : метод. реком. до вивчення навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання / уклад. І. А. Сенча – Одеса : ОРІДУ НАДУ , 2016. – 48 с.
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу : навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с.

Кривогуз Геннадій Іванович, кандидат військових наук, доцент


Інтелектуальна власність: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та проведення семінарських і практичних занять зі слухачами денної і заочної форми навчання / Укладач Кривогуз Г.І. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 60 с.
Управління якістю в туризмі: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання / Укладач: Г.І. Кривогуз – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134с.
Кривогуз Г. Пропозиції щодо змісту роботи заступника командира механізованого (танкового) батальйону з матеріально-технічного забезпечення під час підготовки і в ході бойових та інших дій / Г. Кривогуз // Теоретичні та прикладні питання державотворення: зб. наук. пр. ОРІДУ/ Електронне наукове видання Нац. бібл. України ім. В. І. Вернадського. Вип. 14 – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. - с. 94-116
Кривогуз Г. Пропозиції щодо послідовності роботи начальника цивільного захисту організації / Г. Кривогуз // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 17 – с. 248-267

Сивак Тетяна Володимирівна, кандидат наук з державного управління, доцент


Технологія управління соціальними проектами : монографія / Т.М. Безверхнюк, А.О. Левицький, К.В. Пєклун, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 292 с.
Методичні рекомендації щодо проходження стажування слухачів спеціальності «Управління проектами» / уклад. : Т.В. Сивак. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 44 с.
Проектний підхід у сфері публічного управління : [підручник] / М.М. Іжа, Т.М. Безверхнюк, К.В. Пєклун, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, Ю.П. Шарова, Т.М. Безверхнюк – К. : Вид-во НАДУ, 2016. – 721 с.
Навчально-методичне забезпечення факультативної дисципліни «Антикризове проектне управління в державному секторі» : Наукова розробка / Т.М. Безверхнюк, Т.П. Бойко, В.М. Вишневська, О.О.Кубрак, М.Г.Левін, А.О.Левицький, І.В.Руда, І.А.Сенча, Т.В.Сивак, С.В.Чернов. – К. : Вид-во НАДУ, 2016. – 51 с.
Публічна дипломатія : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни / Укл.: В.А. Ліпкан, Т.В. Сивак – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 52 с.
Теорія комунікаційного менеджменту : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни / Укл.: Т.В. Сивак – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 55 с.
Сучасні технології і формати стратегічних комунікацій : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни / Укладач: Т.В. Сивак – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 54 с.
Методичні рекомендації з виконання магістерської роботи за спеціалізацією «Бізнес-аналітика та управління бізнес-проектами» для студентів денної та заочної форм навчання / за заг. ред. М.Г. Лєвіна. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 137 с.
Методичні рекомендації з виконання магістерської роботи за спеціалізацією «Стратегічні комунікації» для студентів денної та заочної форм навчання / за заг. ред. Т.В. Сивак. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 151 с.
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу : навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с.
Сивак Т.В. Стратегічні комунікації (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / А. П. Савков, Т. В. Сивак. – К. : НАДУ, 2018. – 94 с.