Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Експертна діяльність  Марущак Володимир Петрович

  Завідувач кафедри права і законотворчого процесу д.ю.н. , проф. В.П.Марущак здійснює експертну діяльність у якості трудового арбітру Національної служби посередництва та примирення в Одеській області.
  Львова Єлизавета Олегівна

   Доцент кафедри права і законотворчого процесу к.ю.н., доцент Є.О.Львова здійснює експертну діяльність в рамках проекту підготовки бакалаврської програми з публічного управління та адміністрування у рамках співробітництва Берлінської школи економіки і права, Німецько-української школи управління, НАДУ при Президентові України та регіональних інститутів.
  Фальковський Андрій Олександрович

   Робота в складі експертної групи по розробці навчальних програм для підготовки суддів і працівників апарату суду в Національній школи суддів України.