Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Навчально-методична діяльність

МОДУЛІ

Факультет Державного управління

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»


Право в публічному управлінні (кер. роб. групи: К.І.Ровинська, розробники: С.О.Козуліна, к.держ.упр., доцент, Є.О.Львова, к.ю.н., доцент, К.І.Ровинська, к.держ.упр., доцент).

Спеціалізація «Право в публічному управлінні»

1.Законотворчий процес і нормотворча діяльність органів публічної влади (розробник: С.О.Козуліна, к.держ.упр., доцент);
2.Адаптація законодавства України до законодавства ЄС (розробник: Є.О.Львова, к.ю.н., доцент);
3.Запобігання корупції в публічному управлінні (розробник: Н.П.Долгіх, старший викладач);
4.Правове регулювання відповідальності в публічному управлінні (розробник: К.І.Ровинська, к.держ.упр., доцент);
5.Правове регулювання фінансових відносин (розробник: Марущак В.П., д.держ.упр., професор);
6.Державно-правове регулювання економіки (розробник: Марущак В.П., д.держ.упр., професор);
7.Правове регулювання цивільних та господарських відносин (розробник: К.І.Ровинська, к.держ.упр., доцент);
8.Правове регулювання земельних та екологічних відносин (розробник: Є.О.Львова, к.ю.н., доцент);
9.Правове регулювання праці і соціального захисту (розробник: Н.П.Долгіх, старший викладач);
10.Правове забезпечення управлінської діяльності (розробник: С.О.Козуліна, к.держ.упр., доцент).

Факультет Державного управління

Спеціальність «Державне управління»

1. Господарське право (Модуль 1. Державно-правове регулювання економіки, Модуль 2. Підприємницьке право) (розробники: К.В. Бачинська, к.держ.упр., доцент кафедри;К.І. Ровинська, к.держ.упр., доцент);
2. Державне регулювання у сфері інтелектуальної власності (ф-в) – (розробник: Є.О.Львова, к.ю.н., доцент);
3. Організаційно-правові засади державного управління – (розробник: Т.І.Пахомова, д.держ.упр., професор);
4. Правове забезпечення управлінської діяльності – (розробник: С.О. Козуліна, к.держ.упр., доцент);
5. Публічно-приватні галузі права (Модуль 1. Земельне право.,Модуль 2. Трудове право) – розробники : Є.О.Львова, к.ю.н., доцент; Н.П.Долгіх, старший викладач;
6. Право в державному управлінні (Модуль 1.Теорія держави і права., Модуль Конституційне право.,
Модуль 3. Адміністративне право) – розробники: С.О.Козуліна, к.держ.упр., доцент; Є.О.Львова, к.ю.н., доцент);
7. Фінансове право – (розробник: Є.О.Львова, к.ю.н., доцент).

Факультет Менеджменту

Спеціальність «Управління проектами»

1. Основи господарського права – (розробник Долгіх Н.П., старший викладач).

Факультет Менеджменту

Програма підготовки бакалаврів

1.Безпека життєдіяльності - (розробник: Долгіх Н.П., старший викладач);
2.Основи охорони праці - (розробник: Долгіх Н.П., старший викладач);
3.Правознавство - (Модуль 1.Правознавство.Модуль 2.Трудове право.Модуль 3. Адміністративне право.Модуль 4. Господарське право.) розробники: Марущак В.П., д.держ.упр., професор; Ровинська К.І., к.держ.упр., доцент;Коваль З.В., к.держ.упр., доцент кафедри;Долгіх Н.П., старший викладач).

Факультет Менеджменту

Програма підготовки магістрів

1.Інвестиційне право. – (розробник: Ровинська К.І., к.держ.упр., доцент);
2. Охорона праці в галузі – (розробник: Долгіх Н.П., старший викладач).