Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра економічної та фінансової політики

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНавчально-методична діяльність


     Наукова та навчально-методична робота завжди знаходиться в центрі уваги кафедри. Головним пріоритетом розвитку кафедри є зростання якості підготовки фахівців. Для досягнення цієї мети викладачами планомірно проводиться робота по оновленню змісту лекції, семінарських та практичних занять, використовуються інтерактивні методи навчання, у тому числі кейс-методи, ділові ігри. Викладачі кафедри перешли на 100% мультимедійне супроводження всіх курсів навчального процесу. Концептуальним напрямом методичної діяльності кафедри є непереривний розвиток методичного забезпечення, викладачами підготовлено: 12 навчальних посібників та 35 методичних видань.


Постійно оновлюється тематика наукових досліджень, що проводяться на кафедрі:
  • Бюджетна політика та бюджетне планування в умовах прогнозної невизначеності.
  • Моделі і методи аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів у регіоні.
  • Ринкова інфраструктура та проблеми її модернізації в умовах реформування економічних відносин.
  • Інноваційно-інвестиційні процеси на регіональному рівні.

Основні публікації працівників кафедри економічної та фінансової політики у 2015 році
Основні публікації працівників кафедри економічної та фінансової політики у 2014 році
Основні публікації працівників кафедри економічної та фінансової політики у 2013 році
Основні публікації працівників кафедри економічної та фінансової політики у 2012 році
Основні публікації працівників кафедри економічної та фінансової політики у 2011 році