Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра української та іноземних мов

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНауково-комунікативні заходи1. Організація та проведення кафедрального наукового семінару "New Insights into Public Administration" для магістрантів та аспірантів Інституту за тематикою магістерських та кандидатських досліджень (Колісніченко Н.М., Горшкова К.О.) - Листопад 2016 р.

2. Підготовка та друк наукового видання кафедри - електронного журналу "New Insights into Public Administration" (Колісніченко Н.М., Горшкова К.О.) - Грудень 2016 р.

3. Організація та проведення науково-практичної конференції «Проблеми оптимізації територіальних громад в умовах полі-етнічності та мовного розмаїття». Рекомендації конференції (Колісніченко Н.М.) - Березень 2017 р.

4. Підготовка та організація роботи кафедральної секції №5 в межах 18 Всеукраїнської щорічної студентської конференції (Романенко Т.І.) - Березень 2017 р.

5. Засідання «Живої бібліотеки» під назвою «Формула успіху: від студента до науковця»

6. Науково-практичний семінар з реалізації пріоритетних напрямів реформування публічного управління та адміністрування (м.Херсон)

7. Українсько-турецький Круглий стіл на тему «Безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні: історичні засади та сучасні виклики».

8. Засідання міжкафедрального (кафедра української та іноземних мов, кафедра регіональної політики і публічного управління, кафедра філософських і соціально-політичних наук) Коворкінг-Клубу "Світ навколо тебе": дискусія "Порушення і захист авторського права" (як потреби захистити права авторів літературних творів, творів мистецтва; фактично будь-яких результатів творчої діяльності, включаючи комп'ютерні програми, бази даних, фільми, архітектурні проекти, рекламні проспекти, технічні креслення тощо) - Квітень 2017; дискусія «Місце вченого у європейському соціокультурному просторі» - Травень 2017 року.

9. Науково-практична конференція «Добровільне об’єднання територіальних громад в умовах поліетнічності та багатомовності» з питань формування засад стійкого розвитку об'єднаних територіальних громад Південних районів Одеської області - Березень 2017 року.