Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Перелік інформації, обов’язкової до оприлюднення відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про вищу освіту»

Доступ до публічної інформації

     Надання публічної інформації Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
     Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
     Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
          1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
          2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
          3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

     усно: телефон (048) 70 - 59 - 705
     письмово: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, Відділ документообігу та контролю (на конверті вказувати "Публічна інформація");
     Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
                         - Від фізичної особи; (зразок)
                         - Від юридичної особи; (зразок)
                         - Від об’єднань громадян; (зразок)
          факс: (048) 70 - 59 - 705;
          електронна пошта: general@oridu.odessa.ua


Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

    Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
    Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
    Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.