Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG


Аспірантура та доктарантура

ДО УВАГИ
ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ, ТА ЗДОБУВАЧІВ

Графік звітувань

Відповідно до пунктів 31, 41, 50 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (зі змінами), пункту 15 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 в період з 03 по 14 вересня 2018 року проводиться атестація докторантів, аспірантів та здобувачів (додаток 1) на засіданнях відповідних кафедр.

За результатами проведеного атестації необхідно до 16 квітя 2019 року подати до відділу з координації наукової роботи та докторантури:
  • 1. Звіт про виконання індивідуального плану роботи (додаток 2 , 3).
  • 2. Індивідуальний план роботи з підписами наукового консультанта (керівника) і завідувача кафедри Інституту.
  • 3. Атестаційний висновок наукового керівника (додаток 4)
  • 4. Витяг з протоколу засідання кафедри Інституту з висновком про результати атестації (додаток 5) .

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©