Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Вимоги до складання кандидатського іспиту зі спеціальності


    Кандидатський іспит зі спеціальності приймається за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, погодженої з Вищою атестаційною комісією України та затвердженої Міністерством освіти і науки України, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою.
   Типові програми кандидатського іспиту, переліки питань та списки рекомендованої літератури знаходяться у відділі наукових та науково-педагогічних кадрів.
   Бажаючим скласти кандидатський іспит зі спеціальності у визначений термін необхідно подати до сектору підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів такі документи і матеріали:

  • заяву на ім'я керівника ОРІДУ НАДУ при Президентові України;
  • додаткову програму , яка повинна включати питання (не менше десяти), пов'язані з напрямом дослідження здобувача, а також враховувати останні досягнення в галузі науки "Державне управління" і найновішу літературу;
  • список наукових праць (до іспиту допускаються здобувачі, які мають три і більше публікацій у наукових фахових виданнях з державного управління);
  • копії наукових праць, що опубліковані в наукових фахових виданнях з державного управління: титульна сторінка, зміст видання, текст публікації.
  • витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією затвердження додаткової програми та рекомендацією складати кандидатський іспит.

   Додаткова програма розробляється відповідною кафедрою і подається до сектору підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України в роздрукованому вигляді та на електронних носіях.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©