Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

Новини


ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

Відповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління: 29 червня 2017 року відбулося розширене засідання кафедри державного управління і місцевого самоврядування з попередньої експертизи кандидатської дисертації Віліжінського В.М. на тему «Реформування системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням національних традицій врядування», науковий керівник к.держ.упр., доцент Попов М.П. (спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування).


Попередня експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

Відповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 31 травня 2017 року о 12.00 в аудиторії № 213 відбулося розширене засідання кафедри державного управління і місцевого самоврядування спільно з кафедрою права і законотворчого процесу щодо попередньої експретизи кандидатської дисертації Даниленко С.А. «Взаємодія органів публічної влади і засобів масової інформації як механізм відкритості та прозорості влади» (за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління). Згідно порядку денного було заслухано доповідь дисертанта за результатами дисертаційного дослідження, відгуки рецензентів: д.держ.упр., професора, професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування Саханєнка С.Є.; д.держ.упр., професора, завідувача кафедри права і законотворчого процесу Марущака В.П.; к.держ.упр., доцента, доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування Піроженко Н.В. Представники професорсько-викладацького складу кафедр державного управління і місцевого самоврядування та права і законотворчого процесу взяли активну участь в обговоренні результатів дисертаційного дослідження, надали зауваження та пропозиції щодо подальшої роботи. За результатами розширеного засідання кафедри було прийнято рішення рекомендувати кандидатську дисертацію Даниленко С.А. для попереднього розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.


ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

Відповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління протягом квітня було проведено попередню експертизу кандидатських дисертацій Гуненкової О.В., Лужецької Н.А., Нагорної Г.О.


РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

Відповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 03 квітня 2017 року о 13.30 в аудиторії № 305 відбулося розширене засідання кафедри української та іноземних мов спільно з кафедрою регіональної політики та публічного адміністрування з попереднього захисту кандидатської дисертації Войновського М.М. «Організаційно-правові засади забезпечення інституційної спроможності місцевого самоврядування в Україні» (за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування).
День відкритих дверей!

25 березня 2017 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшов День відкритих дверей, зокрема щодо прийому до докторантури та аспірантури.Аспірантські слухання

З листопада 2016 р. по лютий 2017 р. було проведено аспірантські слухання за участю заступника директора з наукової-роботи, сектору підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, аспірантів, здобувачів, наукових керівників, завідувачів кафедр, викладачів, провідних науковців Інституту, на яких було представлено результати дисертаційних досліджень наступних аспірантів:

Архів новин