Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Шановні здобувачі вищої освіти!


Дане анкетування проводиться анонімно перед підведенням підсумків (залік, екзамен) окремо по кожному модулю (дисципліні) вкінці семестру, з метою визначення якості надання освітніх послуг та їх забезпечення в інституті.

Заповнити анкету можно тут


ГРАФІК проведення анкетування серед слухачів спеціальності “Публічне управління та адміністрування”
1 курс, денна форма,
2 семестр 2017-2018 навчальний рік
1 курс, вечірня форма,
2 семестр 2017-2018 навчальний рік
2 курс, вечірня форма,
2 семестр 2017-2018 навчальний рік
ГРАФІК проведення анкетування серед здобувачів вищої освіти спеціальності “Менеджмент”
1 курс, денна форма, магістри, 2 семестр 2017-2018 навчальний рік 1 курс, денна форма, бакалаври, 2 семестр 2017-2018 навчальний рік 2 курс, денна форма, бакалаври, 2 семестр 2017-2018 навчальний рік 3 курс, денна форма, бакалаври, 2 семестр 2017-2018 навчальний рік
ГРАФІК проведення анкетування серед слухачів спеціальності “Управління проектами”
3 курс заочна форма, І семестр 2017-2018 навчальний рік
ГРАФІК проведення анкетування серед студентів спеціальностей 073 “Менеджмент” та 0306 “Менеджмент і адміністрування”
денна форма, бакалаври, І семестр 2017-2018 навчальний рік
ГРАФІК проведення анкетування серед аспірантів
1 курс, денна форма навчання І семестр 2017-2018 навчальний рік 1 курс, заочна форма навчання І семестр 2017-2018 навчальний рік 1 курс, вечірня форма навчання І семестр 2017-2018 навчальний рік
2 курс, денна форма навчання І семестр 2017-2018 навчальний рік 2 курс, заочна форма навчання І семестр 2017-2018 навчальний рік 2 курс, вечірня форма навчання І семестр 2017-2018 навчальний рік