Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 41.863.01   21 травня 2003 року на базі Одеського регіонального інституту державного управління Української Академії державного управління при Президентові України вперше була створена спеціалізована вчена рада К 41.863.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. На той час склад спеціалізованої вченої ради було затверджено у кількості 18 провідних вчених Академії, з яких 14 докторів наук (4 - доктори наук з державного управління).
   З 10 травня 2017 року на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 693 спеціалізованій вченій раді К 41.863.01 строком на два роки надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями:
   25.00.01 - теорія та історія державного управління
   25.00.02 - механізми державного управління
   25.00.04 - місцеве самоврядування
   До складу спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 входить 18 провідних вчених різних напрямів галузі державного управління, з яких 15 докторів наук, зокрема 14 - з державного управління, що дає можливість здійснювати різнобічну експертну оцінку дисертаційних робіт.


Очолює спеціалізовану вчену раду К 41.863.01

  Іжа Микола Михайлович

Голова спеціалізованої вченої ради - доктор політичних наук, професор, директор Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Приходченко Людмила Леонідівна

Заступник голови спеціалізованої вченої ради - доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Нагорна Ірина Володимирівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


Члени спеціалізованої вченої ради К 41.863.01:

  Безверхнюк Тетяна Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри управління проектами Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Васильєва Олександра Іллівна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України

  Голинська Олеся Володимирівна

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Козюра Ігор Валерійович

доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

  Кравченко Сергій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського

  Куц Юрій Олексійович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,

  Марущак Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри права і законотворчого процесу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Миколайчук Микола Миколайович

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Надолішній Петро Іванович

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Пахомова Тетяна Іванівна

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри регіональної політики і публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Парубчак Іван Орестович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

  Попов Сергій Афанасійович

доктор наук з державного управління, професор, заступник директора з наукової роботи Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,

  Саханєнко Сєргєй Єгоровіч

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Чебан Олександр Іванович

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Шаров Юрій Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,


Адреса спецради К 41.863.01: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, каб. 208
Контактний телефон: (048) 705-97-08
Ел.адреса: specrada@oridu.odessa.ua
Нагорна Ірина Володимирівна 067-741-66-10