Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

   Кафедра створена у квітні місяці 1996 року. Перша назва кафедри - "Кафедра економіки, фінансів та інформаційних технологій". З перших днів роботи її очолював д.е.н., професор Ясінський Віктор Лаврентійович.
Кафедра неухильно зростала якісно та кількісно, що дало можливість в подальшому на її базі організувати та відділити ще дві кафедри: "Менеджменту організацій" в 2002 році, та "Інформаційних технологій та систем управління" в 2004 році.
   З 1999 року кафедру очолює д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ахламов Анатолій Геннадійович. З урахуванням нових вимог до складу дисциплін, які викладаються у 2004 року кафедру була перейменована в кафедру економічної та фінансової політики і є структурним підрозділом факультету державного управління ОРІДУ. Кафедра забезпечує проведення комплексу робіт по організації навчального процесу підготовки слухачів на кваліфікаційний рівень "Магістр публічного адміністрування" за денною, вечірньою, заочною та заочно-дистанційною формами навчання спеціалізації «Державне регулювання економіки та підприємництва», підготовку бакалаврів і спеціалістів факультету менеджменту.
Зараз у складі кафедри успішно працюють: д.е.н., професор Ахламов А.Г., д.держ.упр., професор Миколайчук М.М., к.е.н., доцент Козинський С.М., к.е.н., доцент Ковальов Г.І., к.е.н., доцент Куранда Л.О., к.е.н., доцент Кусик Н.Л., к.е.н., доцент Яцкевич І.В., к.держ.упр., доцент Голинська О.В., к.держ.упр., доцент Осадчук С.В., к.держ.упр., к.е.н. доцент Карпенко Л.М. , методист кафедри Харітонова Н.В.
   На запрошення кафедри в навчальному процесі брали участь з лекціями відомі фахівці, як професор А. Яцко (політехнічний інститут, м. Кошелін, Польща), професор М. Еджімовська (університет, м. Гданськ, Польща), професор Майер цу Натруп (університет, м. Росток, Німеччина).
Основними напрямами діяльності кафедри є:

 • організація і здійснення навчальної та науково-методичної роботи;
 • проведення наукових досліджень;
 • надання фахових консультацій регіональним органам державної влади й місцевого самоврядування з питань. Які відповідають профілю кафедри;
 • проведення занять за типовою програмою і тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців в Управлінні підвищення кваліфікації кадрів Інституту.
   
Наукова та навчально-методична робота завжди знаходиться в центрі уваги кафедри. Головним пріоритетом розвитку кафедри є зростання якості підготовки фахівців. Для досягнення цієї мети викладачами планомірно проводиться робота по оновленню змісту лекції, семінарських та практичних занять, використовуються інтерактивні методи навчання, у тому числі кейс-методи, ділові ігри. Викладачі кафедри перешли на 100% мультимедійне супроводження всіх курсів навчального процесу. Концептуальним напрямом методичної діяльності кафедри є непереривний розвиток методичного забезпечення, викладачами підготовлено: 12 навчальних посібників та 35 методичних видань.
Постійно оновлюється тематика наукових досліджень, що проводяться на кафедрі:
 • Бюджетна політика та бюджетне планування в умовах прогнозної невизначеності.
 • Моделі і методи аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів у регіоні.
 • Ринкова інфраструктура та проблеми її модернізації в умовах реформування економічних відносин.
 • Інноваційно-інвестиційні процеси на регіональному рівні.
   
Тільки за останні роки на кафедрі проводилась науково-дослідна робота, так на замовлення Одеської обласної ради на тему: «Підвищення ефективності управління у сфері місцевого та регіонального самоврядування в контексті запровадження адміністративно-територіальної реформи»; з інспекцією по контрою за цінами Міністерства економіки України «Науковий аналіз поточної цінової ситуації на товарних ринках». На кафедрі проводилася науково-дослідна робота за бюджетною темою: «Бюджетна політика та бюджетне планування в умовах прогнозної невизначеності: регіональний рівень», - «Результативний бюджетний процес в умовах порушення макроекономічної рівноваги». За осатаній час фахівцями кафедри було надруковано 12 монографій , які були присвячені актуальним проблем удосконалення економічних механізмів державного управління.    
Кафедра постійно працює над розширенням сфери міжнародної співпраці. Вже стало доброю традицію проведення кафедрою в кінці травня щорічної науково-практичної конференції, до роботи якої долучаються як вітчизняні, так і зарубіжні науковці.
 • Виконується угода між ОРІДУ НАДУ при Президентові України (на базі кафедри економічної та фінансової політики) і інститутом управління Гданського університету. У відповідності з угодою проходить обмін студентами та викладачами в рамках стажування.
 • Співробітництво з Університетом Александра Іоана Куза м. Ясси, Румунія.

 •    Викладачі кафедри постійно приймають участь в міжнародних наукових конференціях, публікують статі в наукових журналах, читають лекції в зарубіжних університетах. Так тільки за останні роки з лекціями та науковими публікаціями викладачі кафедри були представлені в Молдові, Польщі, Німеччині, Франції, Білорусії, Румунії та Чехії.    
  Починаючі з 2010 року кафедра проводити спільні семінари з колегами з України та інших держав у режимі телемосту.    
  Провідними викладачами кафедри відбувається підготовка аспірантів. За роки існування кафедри підготовлено більше 12 осіб.    
  Кафедра веде активну співпрацю з органами влади та місцевого самоврядування в областях України і районах Південно-Східної України, таких як: Комінтернівський, Ізмаїльський, Саратський райони.    
  Практикуються виїзні заняття в органах влади і державних фінансових закладах таких як: Головне управління статистики в Одеський області, Головне фінансово управлінні та інші.    
  Кафедра постійно організує виїзні засідання та круглі столи в органах влади та місцевого самоврядування м. Рені, в районах Одеської області: Овідіопольському та Саратському. Багато уваги викладачі кафедри приділяють профорієнтаційної роботі в школах, ліцеях і гімназіях м. Одеси, в районах Одеської області, в м. Умань.    
  Викладачі кафедри беруть активну участь у робочих комісіях, експертних групах, науково-технічних радах органів державної влади та інших установ. Так доцент кафедри Голинська О.В. є :
  • Експерт з питань бюджету та фінансів Асоціації міст України в Одеській області.
  • Радник з економічних питань Інституту бюджету і соціально-економічних досліджень.(м.Київ)
  • Експерт з питань фінансово-економічного аналізу Всеукраїнської Асоціації органів самоогранізації населення
  • Експерт з питань бюдженту та фінансів Фонду розвитку м. Миколаїва
     
  Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий і професійний рівень, що забезпечує навчальну та творчу діяльність.
     Продовжується тісна співпраця з Головним управлінням статистики в Одеській області по ряду напрямків наукової роботи:
  • Визначення методів та засобів аналізу соціально економічного положення та розвитку районів.
  • Розробка методів та засобів формування та балансування показників соціально економічного розвитку районів.
  • Обґрунтування і прогнозування наслідків територіальної реформи.


          Адреса: 65009 м.Одеса, вул.Генуезька, 22, к.412
          Електронна пошта: e.kafedra@mail.ru
          Телефон: 8 (048) 70-59-753

  № аудиторії
  Призначення приміщення
  209
  спеціалізована навчальна аудиторія з технічним забезпеченням навчального процесу.
  412а
  кабінет завідувача кафедри
  412
  викладацька
  Методист кафедри

     Балабан Євгенія Валеріївна

    Посада:  методист кафедри
    Функціональні обов'язки: організаційне забезпечення діяльності кафедри та навчального процесу.