Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Кафедра економічної та фінансової політики

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНовини


«Соціальний колайдер 2019 в м.Одесі»

Старшим викладачем кафедри економічної та фінансової політики, к.держ.упр., Куспляк Г.І. та доцентом кафедри гуманітарних та соціальних наук, к.п.н., Сокур Н.В. разом із слухачами 2-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» було проведено виїзне практичне заняття до Impact Hub Odessa за програмою «Соціальний колайдер 2019 в м.Одесі» в межах вивчення навчальних дисциплін «Економіка культури» та «Культурні права та соціальні гарантії в сфері культури». Предметом дискусії та вивчення досвіду були останні досягнення стосовно залучення коштів на соціальні проекти (Фандрейзинг), зміцнення сталості громадської організації (Фінанси), планування діяльності громадських організацій (Проектний менеджмент), ефективного пошуку шляхів досягнення мети (Стратегія). Під час візиту слухачі та викладачі зустрілися з представниками різних громадських організацій, науковцями та професіоналами, задіяними в процес залучення коштів через різноманітні грантові проекти.


01 квітня 2019 року

Відповідно до Плану-графіку інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 01 квітня 2019 року відбулося розширене засідання кафедри економічної та фінансової політики спільно з кафедрою державознавства і права з попередньої експертизи кандидатської дисертації Попової (Войтович) К.Г. на тему «Розвиток ресурсного забезпечення регіонів України в умовах децентралізації: концептуальні засади», науковий керівник к.держ.упр., доцент Голинська О.В. (спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування). Попова (Войтович) К.Г. виступила з доповіддю щодо отриманих результатів дисертаційного дослідження, представлені відгуки фахівців-експертів та наукового керівника. Представники науково-педагогічного складу кафедр інституту взяли активну участь в обговоренні результатів дисертаційних досліджень. За результатами попередньої експертизи було прийнято рішення рекомендувати кандидатську дисертацію Попової (Войтович) К.Г. для подальшого розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.


З 11 лютого по 1 березня 2019 року

Старший викладач кафедри економічної та фінансової політики, к.держ.упр. Куспляк Г.І. та старший викладач кафедри публічного управління та регіоналістики, к.держ.упр. Лесик О.В. пройшли стажування у Національній школі публічного управління імені Л. Качинського (KSAP, м. Варшава, Польща) на тему «Зміст, планування та організація навчального процесу у Національній школі публічного управління». В рамках виконання програми стажування детально розглянуто особливості організації роботи Національної школи публічного управління. Під час зустрічей із працівниками KSAP визначено особливості проведення профорієнтаційної роботи, набору на навчання та етапів конкурсного відбору; вивчено особливості планування навчального процесу за денною формою навчання та в рамках короткотермінових семінарів. Стажери також мали змогу долучитися до проведення занять для слухачів денної форми та учасників короткотермінових семінарів, відвідати заняття з іноземної мови та поспілкуватися з викладачами й слухачами. За підсумками стажування викладачі отримали сертифікати про проходження стажування у Національній школі публічного управління імені Л. Качинського.


29.11.2018р.

Пройшов День відкритих дверей в ОРІДУ НАДУ при Президентові України. На День відкритих дверей прийшли випускники шкіл, які є потенціальними абітурьента ОРІДУ НАДУ та надалі студентами бакалаврату двох фикультетов - "Менеджменту та бізнес-технологій" та "Публічного управління і адміністрування". На інформаційному стенді були розміщені матеріали кафедри: монографії, посібники, підручники, збірники статей, методичне забезпечення, які були розроблені викладачами нашої кафедри. Викладачі кафедри розповіли майбутнім абітурьента особливості підготовки здобувачів вищої освіти за напрямками: регіональна економіка, бюджетування, банківська справа, інвестування та фінанси підприємства. Випускники проявили зацікавленість


27 лютого 2019 року

Викладачі кафедри економічної та фінансової політики проф. Ахламов А.Г., проф. Карпенко Л.М. приняли участь у роботі круглого столу, організованому Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України «Розвиток ринку інноваційних товарів як один із засобів подолання деіндрустріалізації економіки». Дискусійна форма та обговорення нових ідей та новел сучасної індустрії в координатах галузевої аналітики, презентовано вектори економічного розвитку з використанням фінансових інструментів в умовах глобалізаційних змін та євроінтеграційних процесів.


В даний час в інституті продовжується робота державних екзаменаційних комісій. Кафедра економічної та фінансової політики приймає активвну участь з прийому державних іспитів та захисту магістерських робіт.

Завершили захист здобувачі заочної та заочної з елементами дистанційної форм навчання. До захисту були надані змістовні, з наукової та практичної точки зору, магістерськи роботи. Серед яких доцільно відмітити наступні: заочна форма навчання Борецький О.В. «Удосконалення механізмів державного фінансового контролю на регіональному рівні (на прикладі Вінницької області)»; Сібіковська Л.Ф. «Удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів (на прикладі Одеської області)»; Чечельницька А.В. «Удосконалення механізмів управління системного соціального захисту (на прикладі м. Одеса)»; заочноа з елементами дистанційної форм навчання Бельцик І.М. «Місцеві бюджети в умовах децентралізації фінансових ресурсів (на прикладі Одеської області)»; Дума О.М. «Удосконалення механізмів розвитку галузі освіти в умовах децентралізації (на прикладі м. Одеса)»; Четіна І.В. «Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації в Україні».


29.11.2018р.

Пройшов День відкритих дверей в ОРІДУ НАДУ при Президентові України. На День відкритих дверей прийшли випускники шкіл, які є потенціальними абітурьента ОРІДУ НАДУ та надалі студентами бакалаврату двох фикультетов - "Менеджменту та бізнес-технологій" та "Публічного управління і адміністрування". На інформаційному стенді були розміщені матеріали кафедри: монографії, посібники, підручники, збірники статей, методичне забезпечення, які були розроблені викладачами нашої кафедри. Викладачі кафедри розповіли майбутнім абітурьента особливості підготовки здобувачів вищої освіти за напрямками: регіональна економіка, бюджетування, банківська справа, інвестування та фінанси підприємства. Випускники проявили зацікавленість


Звіт про роботу секції №2 Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю
РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
яка відбулась 26 жовтня 2018 року
СЕКЦІЇ №2 РЕГІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА: АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

В роботі секції взяли участь працівники кафедри, слухачі вуза та запрошені фахівці. Були заслухані доповіді та задано велику кількість питань, відбулося обговорення. По ряду проблемних питань виникли дискусії.
Особливий інтерес викликали слідуючі виступи: доктора економічних наук, професора кафедри, Ахламова А.Г. «Дослідження міграційних процесів у регіоні на базі імітаційних моделей»; доктора економічних наук, професора кафедри, Карпенко Л.М. «Політика інвестиційного контролінгу та інвестиційне проектування у системі моделювання розвитку територій»; кандидата економічних наук, Немодрук Н.П. «Приватно-державне партнерство в напрямку прозорої і стабільної податкової політики»; старшого викладача кафедри економічної кібернетики ОНЕУ Беляєв Л.В. «Сучасні засоби імітаційного моделювання для вдосконалення транспортної інфраструктури міст» та інші.
Мета конференції була досягнута.04.10.2018 року

Відбувся успішний захист кандидатської дисертації Куспляк Г.І. за темою "Механізми державного управління результативністю програм галузі капітального будівництва".


06.09.2018

На засіданні кафедри економічної та фінансової політики заслуховували звіти аспірантів і докторантів про виконання індивідуальних планів. У ході звітування розглянули теоретичні та практичні розділи досліджень, а також наукові досягнення у вигляді публікацій та апробацій.


25 травня 2018 року

в Інституті відбудеться щорічна науково-практична конференція «Сталий розвиток регіонів України: проблеми забезпечення та реалізації». До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти та здобувачі вищих навчальних закладів України, які займаються питанням соціально-економічного розвитку регіонів.

15 грудня 2017 року

Відповідно до плану проведення профорієнтаційної роботи завідувач кафедри економічної та фінансової політики професор Ахламов А.Г. та доцент кафедри Ковальов Г.І. 15 грудня 2017 року провели зустріч з учнями випускних класів шкіл м. Білгород-Дністровський. Зустріч відбулась на базі Білгород-Дністровської загальноосвітньої школи № 5. Були присутні близько сімдесяти учнів випускних класів. Школярі проявили зацікавленість до вступу в ОРІДУ НАДУ.
13 березня 2017 року

Завідувачем кафедри економічної та фінансової політики, професором А.Г. Ахламовим, проведена профорієнтаційна робота в Головному управлінні статистики в Одеській області. Зустріч відбулася в малому актовому залі управління, де був присутній перший заступник начальника управління – Т.В. Копилова та 14 фахівців управління. Завідувач кафедри, професор А.Г. Ахламов, розповів про особливості вступу, навчання, ознайомив присутніх зі спеціалізаціями інституту та відповів на всі питання присутніх.
Архів новин


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©