Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

Новини

13 квітня 2017 року

13 квітня 2017 року відбулось засідання кафедри регіональної політики та публічного адміністрування в рамках якого було проведено попередню атестацію аспірантів 1-3 років всіх форм навчання та здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління. В цілому звіти аспірантів були позитивно оцінені присутніми викладачами кафедри.


30 березня 2017 року

30 березня 2017 року в Міжнародний день захисту Землі викладачі кафедри регіональної політика та публічного адміністрування (Пахомова Т.І., Балабаєва З.В., Нагорна І.В., Євстюніна Ю.В., Чебан О.І., Чорнолуцький В.П.) провели прибирання закріпленої ділянки.


28 березня 2017 року

Доцент кафедри Євстюніна Ю.В. взяла участь у практичному семінарі з підготовки проектів у рамках Програми ЄІС ПКС Басейн Чорного моря 2014-2020. В рамках семінару розглядалися ключові аспекти проектної діяльності та фінансового планування, а також особливості подання проектної заявки в рамках програми.


25 березня 2017 року

Викладачі кафедри регіональної політика та публічного адміністрування (Іжа М.М., Пахомова Т.І., Євстюніна Ю.В., Чорнолуцький В.П., Нагорна І.В. та інші) прийняли активну участь в організації та проведенні Дня відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів факультетів «Менеджменту» та «Публічного управління та адміністрування». Під час заходу абітурієнти разом з батьками мали змогу ознайомитись з презентаційними матеріалами, модулями та дисциплінами, що викладаються на кафедрі. Поспілкуватись з завідувачем кафедри професором Т.І. Пахомовою, викладачами та слухачкою денної форми навчання М. Сервецькою. Запропонована слухачами першого курсу денної форми навчання спеціалізації «Місцеве самоврядування» ідея відчути себе магістрами, викликала зацікавлення серед майбутніх абітурієнтів.20 – 24 березня 2017 року

Доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування к.держ.упр. О.І. Чебан прийняв участь у тренінгу з моніторингу і оцінювання проектів на основі отриманих результатів. Тренінг відбувся у рамках проекту Світового Банку "Впровадження навчальних курсів з моніторингу і оцінювання проектів в Україні" на базі Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ.
У ході тренінгу учасникам було представлено презентації інструкторів, проведено практичні кейси, індивідуальні та групові практичні вправи й групові презентації щодо визначення понять, вступу до моніторингу та оцінювання на основі отриманих результатів, причинно-наслідкових зв’язків та структури, індикаторів (показників), концепції оцінювання, збору даних, вибірки, аналізу даних, звітності, управління процесами оцінювання на основі отриманих результатів.20 березня 2017 року

Доцент кафедри Євстюніна Ю.В. провела практичні заняття з тем «Публічна складова в діяльності працівника органу влади» та «Риторичні технології ефективної комунікації» для працівників Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Навчання відбувалося на базі Одеської міської ради в рамках семінару підвищення кваліфікації посадових осіб за професійною програмою, організованого Управлінням підвищення кваліфікації кадрів інституту.


10 березня 2017 року

10 березня 2017 року відбулось засідання кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, на якому відповідно до порядку денного були розглянуті основні питання: - щодо якості навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціалізації «Місцеве самоврядування» на ПУА; - про участь професорсько-викладацького складу кафедри у профорієнтаційній роботі серед школярів, державних службовців, а особливо посадових осіб органів місцевого самоврядування, як майбутніх слухачів спеціалізації «Місцеве самоврядування»; - про стан підготовки до інтернет-конференції, започаткованої кафедрою, наукових публікацій викладачів та аспірантів кафедри у зарубіжних виданнях. Викладачі кафедри висловили слушні пропозиції щодо підвищення ефективності навчального процесу кафедри. Крім того, завідувач кафедри Пахомова Т.І. разом з колегами привітали доцента кафедри, к.пед.н. Євстюніну Ю.В. зі вступом до Національної спілки журналістів України та побажали подальших успіхів у професійній діяльності!8 березня 2017 року

Доцент каферди к.пед.н. Євстюніна Ю.В. в урочистій обстановці вступила до Національної спілки журналістів України та отримала членський квиток.

23 лютого 2017 року

Професор Пахомова Т.І. прочитала лекцію на тему «Проектний підхід в стратегічному управлінні на рівні міста» для учaсників короткострокового тематичного семінару «Стратегічний та проектний підхід в управлінні місцевим розвитком», який був організований управлінням підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України 21-23 лютого 2017 року для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Особливе зацікавлення слухачів викликали практичні рекомендації щодо індикаторів реалізації стратегічного плану розвитку територіальної громади, що стосувалися розробки та впровадження системи збалансованих показників у стратегію розвитку міста.20 лютого 2017 року

Вперше відбувся захист магістерських робіт слухачів денної форми навчання спеціальності «Місцеве самоврядування», яка акредитована на кафедрі регіональної політики та публічного адміністнрування. Члени державної екзаменаційної комісії відмітили вдалі та цікаві виступи Карнакова М. Є., Євтодія І.М., Черниша Б.Б. та інших. Унікальність спеціальності «Місцеве самоврядування» підтверджується сьогодні зростаючим запитом на фахівців з цього напрямку в контексті процесів децентралізації, об’єднання територіальних громад, що відбуваються в нашій країні. Викладачі бажають плідних успіхів у професійному та особистому житті випускникам!08 лютого

На кафедрі регіональної політики та публічного адміністрування завершились державні іспити та захист магістерських робіт спеціалізації «Місцеве самоврядування». Члени державної екзаменаційної комісії відмітили цікаві та змістовні магістерські роботи Борецького Дмитра Ігоревича, Задорожного Володимира Анатолійовича; Заїчко Оксани Олександрівни; Калініченко Юлії Андріївни; Мацюк Діани Василівни, Полової Тетяни Володимирівни, Пашинської Оксани Анатоліївни та інших. Викладачі кафедри вітають слухачів з високими оцінками та бажають подальших успіхів у професійній діяльності та особистому житті!31 січня та 01 лютого 2017 року

З 31 січня по 01 лютого 2017 року професор кафедри Е.В. Мамонтова та доцент кафедри Ю.В. Євстюніна перебували з робочим візитом в Університеті Александру Іоан Куза (м. Ясси, Румунія). Візит відбувся на запрошення керівництва факультету економіки та бізнес-адміністрування, з яким інститут співпрацює з квітня 2014 року в рамках Договору про науково-освітнє співробітництво.


25 січня 2017 року

Відбулося засідання кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, присвячене попередньому захисту магістерських робіт слухачів денної форми навчання спеціальності «Місцеве самоврядування». Заслухавши доповіді щодо результатів магістерських досліджень, викладачі кафедри надали поради слухачам щодо оформлення списків літератури, презентацій та доповідей на захисті та побажали успіхів та відмінних оцінок.
19 січня 2017 року

Відбулось чергове засідання кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. У дружній атмосфері присутні підвели підсумки діяльності кафедри у 2016 році та обговорили перспективи на майбутнє. Було визначено основні напрямки вдосконалення навчально- методичної, наукової та організаційної роботи кафедри на 2017 рік.


З 26 по 28 грудня

На кафедрі регіональної політики та публічного адміністрування працювали експерти з акредитації спеціальності «Місцеве самоврядування» Гавкалова Наталя Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки факультету економіки і права Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та Лопушинський Іван Петрович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу Херсонського національного технічного університету, які надали позитивні висновки щодо змісту підготовки магістрів зі спеціальності «Місцеве самоврядування». Разом з першим заступником директора М.П. Поповим та завідувачем кафедри Пахомовою Т.І. експерти обговорили пропозиції щодо підвищення ефективності навчального процесу
21 грудня 2016 року

21 грудня 2016 року відбулась передсвяткова зустріч Студії публічної майстерності, яка пройшла у теплій атмосфері на кафедрі регіональної політики та публічного адміністрування. Заняття групи Студії публічної майстерності тривають з жовтня 2016 року. Вже третій рік поспіль Студія запрошує слухачів, студентів та всіх бажаючих оволодіти мистецтвом публічних виступів. Заняття проводить Євстюніна Юлія Віталіївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук. В рамках програми слухачі Студії беруть участь у тренінгах та дискусіях, опрацьовують такі теми, як: техніка мовлення, ефективний публічний виступ та самопрезентація, невербальне спілкування, мистецтво переконання, ведення переговорів, прийоми та хитрощі у суперечці та багато інших актуальних тем.
Заняття проходять протягом навчального року щосереди о 14.00, участь безкоштовна.
Запрошуємо всіх бажаючих!
15 грудня 2016 року

В контексті запланованого на 2017 рік відкриття коворкінг-клубу слухачів та викладачів ОРІДУ НАДУ на базі кафедри регіональної політики та публічного адміністрування і кафедри української та іноземних мов, 15 грудня слухачами першого курсу 3 групи денної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» під керівництвом професора Пахомової Т.І. були підготовлені та проведенні дебати за моделлю Карла Поппера на тему «Чи потрібна вища освіта посадовим особам місцевого самоврядування?» Дві групи учасників мали змогу навести аргументи «за» і «контра» та викласти своє бачення вирішення проблеми підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування. Особливо аргументовано та переконливо прозвучали виступи: Базиленко Діни, Скрипки Єлизавети, Кляуз Тетяни, Сервецької Марії та інші.
16 грудня 2016 року

16 грудня 2016 року відповідно до програми дисципліни «Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми розвитку служби в органах публічної влади» відбувся екзамен у вигляді захисту спільного проекту аспірантами 1 року заочної форми навчання підготовки докторів філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на тему «Конструктивний діалог між владою і суспільством як інструмент розвитку демократичного врядування». Відповідно до такої форми складання іспиту, аспіранти продемонстрували не тільки знання, але й компетентності, а саме: аналітичне мислення, вміння працювати в команді, розуміння зв'язків між державною політикою та суспільством в процесі її імплементації (спроможність до втілення через інструменти державного управління); вміння організувати і очолити управління взаємодією між владою і суспільством, навички ефективної презентації матеріалів тощо.


10 листопада

10 листопада 2016 року на кафедрі регіональної політики та публічного адміністрування відбулася зустріч викладачів кафедри зі слухачами спеціальності «місцеве самоврядування» 2 курсу денної та заочної форми навчання та слухачів спеціалізації «місцеве самоврядування» спеціальності «публічне управління та адміністрування» 1 курсу денної форми навчання. У приязній атмосфері відбувся діалог між слухачами, обмін досвідом щодо навчання та студентського життя в ОРІДУ НАДУ. Присутні викладачі кафедри - професори Мамонтова Е.В. , Пахомова Т.І., ст. викладач Чорнолуцький В.П. розповіли про можливості реалізації творчих наукових ініціатив слухачів у процесі навчання на спеціалізації «місцеве самоврядування» та напрямках магістерських досліджень. На зустрічі було започатковано ініціативу спільних проектів слухачів і випускників спеціальності та спеціалізації «місцеве самоврядування», як необхідного елементу підвищення ефективності науково-навчальнї комунікації в інституті.


07 грудня 2016 року

Відбулося засідання кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. Завідувач кафедри проф. Пахомова Т.І. поздоровила колег з Днем місцевого самоврядування в Україні та обговорила питання, якості навчально-методичного забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю « Місцеве самоврядування ». Відповідно до порядку денного були розглянуті питання щодо профорієнтаційної роботи кафедри, щодо підготовки до щорічного конкурсу кафедр, який проводиться в ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Викладачі кафедри висловили слушні пропозиції щодо підвищення ефективності навчального процесу через запровадження інноваційних методів викладання та оцінювання результатів навчання.


28 жовтня 2016 року

Викладачі кафедри прийняли участь у пленарному засіданні та роботі секції № 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю « Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід », що відбулася в Одеському регіональному інституті державного управдіння НАДУ при Президентові України.


12 та 18 жовтня

Завідувач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування професор Пахомова Т.І. провела зустрічі-консультації щодо написання та оформлення магістерських робіт зі слухачами 3 курсу заочної форми навчання спеціалізації «місцеве самоврядування» та відповіла на запитання, що виникли у ході зустрічей.


11 жовтня 2016 року

Відбулося чергове засідання кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. Члени кафедри обговорили та затвердили плану роботи кафедри на 2016 - 2017 навчальний рік . Цікаві пропозиції щодо змісту плану висловили професор Іжа М.М., професор Мамонтова Е.В., доцент Нагорна І.В.. На засіданні було розглянуто питання щодо ефективності процесу акредитації спеціальності « місцеве самоврядування », яка була ліцензована кафедрою у 2014році. Змістовну доповідь щодо підготовки до друку колективної монографії за результатами науково – дослідної теми кафедри зробила доцент Євстюніна Ю.В.. У теплій та приязній атмосфері професор Пахомова Т.І. привітала чоловіків кафедри з Днем захисника України.


5 жовтня 2016 року

Слухачі II курсу денної форми навчання спеціальності « місцеве самоврядування » зустрілися з завідувачем кафедри професором Пахомовою Т.І. для обговорення питань підвищення ефективності підготовки та захисту результатів магістерських досліджень. На зустрічі слухачі отримали поради щодо вимог оформлення магістерських робіт та презентації результатів, підготовки до державного іспиту та планування часу у процесі підготовки до захисту магістерських робіт.


22-23 вересня 2016 року

Всі викладачі кафедри взяли участь у VIII щорічних Рішельєвських академічних читаннях на тему: «Актуальні питання впровадження нового законодавства про державну службу», що проходили в ОРІДУ НАДУ при Президентові Украни. Професор Т.І.Пахомова та доценти М.Г.Свірін та О.І.Чебан стали учасниками обговорень, що відбулися на секції «Сучасне бачення магістерської підготовки державних службовців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».


16 вересня 2016 року

16 вересня 2016 року, відповідно до плану, на засіданні кафедри регіональної політики та публічного адміністрування було проведено атестацію докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління. Інтерес присутніх викликали змістовні презентації аспірантів Г. Нагорної (науковий. керівник проф. З.В. Балабаєва) та Г. Гавриш – Мусафір (науковий керівник проф. Е.В. Мамонтова), які завершують навчання в аспірантурі та знаходяться в процесі підготовки дисертаційних досліджень до обговорення на кафедрі. Також члени кафедри ознайомилися з проміжними результатами дисертаційних досліджень інших аспірантів i здобувачів та рекомендували їм продовжити навчання в докторантурі та аспірантурі ОРІДУ НАДУ при Президентові України у 2016-2017 навчальному році. На засідання кафедри було запрошено доцента кафедри європейської інтеграції В.В. Комаровського, який детально ознайомив викладачів та аспірантів з можливостями наукових зарубіжних видань та вимогами до публікації статей, а також відповів на численні запитання присутніх.


8 вересня 2016 року

На засіданні кафедри було заслухано звіт про стажування слухачів денної форми навчання спеціальності «Місцеве самоврядування». Особливо хотілося б відмітити успішний захист слухачів Карнакова М.Є., Семенюк Г.А., Євтодія І.М., Сорочинського О.О.


1 вересня

1 вересня на кафедрі регіональної політики та публічного адміністрування було проведено засідання кафедри, присвячене обговоренню завдань на 2016-2017 навчальний рік. У обговоренні прийняли участь професор М.М. Іжа, професор З.В.Балабаєва., професор Т.І. Пахомова, доцент І.В. Нагорна та інші викладачі. Також було розглянуто питання щодо корегування навчального навантаження, допрацювання методичного забезпечення навчальних дисциплін, підготовки звіту з наукової роботи. З натхненням викладачі кафедри розпочали новий навчальний рік підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністування»


30 серпня 2016 року

30 серпня 2016 року викладачі кафедри професор Мамонтова Е.В. та Чебан О.І. в якості екзаменаторів прийняли участь у вступних іспитах до аспірантури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».


Громадське обговорення проекту Закону України «Про молодь»

1 липня 2016 року в інституті відбулося громадське обговорення проекту Закону України «Про молодь». Захід відбувся за ініціативи Міністерства молоді та спорту України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з ІСАР "Єднання”. Відкрив захід заступник Міністра молоді та спорту України О.Й. Ярема. Від інституту в обговоренні взяла участь декан факультету менеджменту, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, к.п.н. Ю.В. Євстюніна. Учасниками заходу стали експерти молодіжного середовища та представники інститутів громадянського суспільства, які працюють із молоддю. Під час засідання в ході дискусії було розглянуто законопроект у цілому та обговорено окремі його статті. Загалом заплановано п'ять обговорень у регіонах України. Одеса стала четвертим містом, у якому експерти та практики долучились до удосконалення законодавства у молодіжній сфері.


"Кращі практики реалізації програми об’єднання громад: досвід громад Одеської області"

10.06.16 на кафедрі регіональної політики та публічного адміністрування проведено науковий семінар «Кращі практики реалізації програми об’єднання громад: досвід громад Одеської області». В ході семінару з презентацію про підсумки виконання Перспективного плану добровільного об’єднання громад Одеської області виступив доцент кафедри, к.політ.н. М.Г. Свірін. Було розглянуто: результати формування 8 об’єднаннях громад на території Одеської області (Біляївська, Красносільська, Тузлівська, Маразліївська, Червоноармійська, Великомихайлівська, Балтська, Розквітівська); їх характеристики; показники їх фінансової спроможності; зміни у структурі доходів загального фонду нових громад.


31 травня 2016 року доцент кафедри Євстюніна Ю.В. провела заняття в Державній фінансовій інспекції в Одеській області

10.06.16 на кафедрі регіональної політики та публічного адміністрування проведено науковий семінар «Кращі практики реалізації програми об’єднання громад: досвід громад Одеської області». 31 травня 2016 року доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування к.п.н. Євстюніна Юлія Віталіївна провела заняття в Державній фінансовій інспекції в Одеській області на тему «Публічний виступ в діяльності сучасного керівника органу публічної влади. Основні принципи роботи представника органу публічної влади із ЗМІ».

Науково-методологічний семінар кафедри з науково-дослідної роботи «Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством»

25 травня 2016 року на кафедрі регіональної політики та публічного адміністрування відбувся науково-методологічний семінар теми науково-дослідної роботи «Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством». З доповіддю виступила відповідальний виконавець НДР доцент кафедри Євстюніна Ю.В., а також науковим колективом обговорено зміст монографії з теми й завдання в рамках НДР.


Архів новин