Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

ЗНАКОВІ ПОДІЇ ІНСТИТУТУ
1995-2010 рр.

 

Рік

Подія

1995

Указ Президента України від 11 вересня 1995 р. № 824  «Про створення Львівського, Одеського і Харківського філіалів Української Академії державного управління» з підготовки магістрів державного управління

1996

Утворено кафедри:
-регіональної економіки і фінансів
-державного управління і права
-політології і соціальної політики
-української та іноземних мов

1996

Перший набір слухачів на денну форму навчання за спеціальністю 8.150000 – «Державне управління»

1996

Створено Центр підвищення кваліфікації кадрів у складі філіалу

1996

Обладнано перший комп’ютерний клас на 8 робочих місць, нині в Інституті 7 комп'ютерних класів, більш ніж 250 робочих станцій та серверів

1997

Створено нові структурні підрозділи:
- відділ кадрів
- відділ міжнародних зв’язків
- науковий відділ

1997

Перший випуск магістрів державного управління за денною формою навчання – 39 осіб

1997

Відкрито докторантуру та аспірантуру для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі державного управління

1998

Перший випуск магістрів державного управління за заочною формою навчання – 70 осіб

1998

Утворено нові кафедри:
-проектного менеджменту
-управління охороною здоров’я та валеології
 
В цьому ж році в структурі філіалу утворено інформаційно-аналітичний відділ та навчально-методичний відділ ЦПКК

1998

Розпочато підготовку за новими спеціальностями: «Проектний менеджмент», «Менеджмент організацій»

1999

Прийнято рішення Вченої ради про створення у складі філіалу факультетів менеджменту та державного управління

1999

Утворено відділ прийому, атестації та розподілу слухачів

1999

Створено і зареєстровано у державному комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України видавництво Інституту. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» 2000 року внесено до переліку наукових фахових видань України

1999

Перший захист докторської дисертації, підготовленої у філіалі Надолішнім Петром Івановичем

1999-2001

Здійснено міжнародну сертифікацію програми підготовки магістрів державного управління. 148 магістрів державного управління отримали дипломи міжнародного зразка - сертифікати Університету Північного Лондону (Столичний Лондонський Університет)

2000

Розпочав роботу факультет державного управління

2000

Створено першу серед вищих навчальних закладів півдня України електронну бібліотеку

2000

Перший випуск магістрів спеціальності «Управління проектами» за денною формою навчання -
10 осіб

2001

Указ Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850 про перейменування ОФ УАДУ в Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

2001

Реорганізовано кафедру державного управління і права. На її базі утворено кафедри:
-державного управління і місцевого самоврядування
-права і законотворчого процесу

2002

Створено кафедру менеджменту організацій

2002

Перший випуск бакалаврів спеціальності «Менеджмент організацій» денної форми навчання - 33 особи

2002

Створено сектор дистанційного навчання

2003

Відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління у галузі науки «Державне управління». Номенклатура спеціальностей, за якими нині Інститут готує науково-педагогічні кадри:
25.00.01 - теорія та історія державного управління
25.00.02 - механізми державного управління

25.00.04 - місцеве самоврядування

2004

Перший випуск бакалаврів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання - 24 особи

2004

Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу

2004

Засновано кафедри:
-інформаційних технологій та систем управління
-європейської інтеграції

2004

Створено управління інформаційно-телекомунікаційних технологій та центр дистанційного навчання

2005

Запроваджено технологію відеоконференцзв'язку на базі обладнання фірми для проведення відеоконференцій

2005

Інститут увійшов до навчальної мережі глобального розвитку Світового Банку

2006

Розпочато підготовку магістрів державного управління за заочно-дистанційною формою навчання

2007

Вийшла друком перша газета слухацького самоврядування «Прайм - тайм»

2007

Отримано міжнародний сертифікат авторизації на проведення он-лайнового тестування у рамках міжнародної організації ETS, а комп’ютерному класу центру дистанційного навчання надано статус CTAS. Кожного року управління підтверджує цей міжнародний статус

2008

Створено Центр культури слухачів та студентів Інституту

2008

Впроваджено систему відеоспостереження, як елемент он-лайнового моніторингу навчального процесу

2008

Розпочато розбудову системи навчального кабельного та супутникового телебачення

2008

Створено мережу оповіщання та віщання в приміщенні навчального корпусу

2009

Створено спеціалізований комп’ютерний клас з вивчення технології електронного документообігу та електронного цифрового підпису

2009

Відкрито спеціальність «Публічне адміністрування»

2009

Створено прес-центр Інституту

2010

Запроваджено систему управління якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008 та отримано міжнародні сертифікати IQNet і DQS

 

Підготовка фахівців зі спеціальності «державне управління» здійснюється за такими спеціалізаціями:
-Державне регулювання економіки та підприємництва
-Законотворча та нормотворча діяльність
-Регіональне управління
-Соціальна і гуманітарна політика
-Управління в сфері культури
-Управління в інституціях Європейського Союзу
-Управління охороною здоров'я
-Інформатизація державного управління

2010

Утворено кафедру регіональної політики та публічного адміністрування

На даний час

Чисельний склад Інституту налічує 325 штатних одиниць, з них 111 – науково-педагогічні працівники, 52 – державні службовці. Структура Інституту:
-Центр підвищення кваліфікації кадрів
-два управління
-два факультети
-10 кафедр
-10 відділів
-2 сектора

Навчальний процес забезпечують 139 науково-педагогічних працівників: 24 – доктори наук, професори, 75 – кандидати наук, доценти


Матеріально-технічна база Інституту:
-чотириповерховий навчальний корпус з сучасно мебльованими та технічно оснащеними аудиторіями для поточних та індивідуально-групових занять
-електронна бібліотека
-гуртожиток готельного типу з кімнатами на 2-х осіб
-їдальня, буфет
-книжковий магазин
-сучасна комп’ютерна техніка, аудіо- та відеоапаратура
-Інститут підключено до міжнародної інформаційної мережі «Internet»


Інститут є членом Міжнародної спілки інститутів та шкіл державного управління Центральної і Східної Європи ( NISPAcee ), Української асоціації проектного менеджменту ( UPMA ); Європейської асоціації проектного менеджменту ( IPMA )