Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту


    Випускаюча кафедра: "Менеджмент організацій" створена у 2002 році

Мета: Підготовка фахівців в сфері управління фінансової інвестиційної діяльності та економічної безпеки організації


Освітньо - кваліфікаційний рівень :Бакалавр, магістр
Галузь знань: 0306 "Менеджемент і адмінстрування"
Напрям підготовки: 030601 "Менеджмент"
Кваліфікація «Бакалавр з менеджменту»
8.03060101 Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»
Кваліфікація Магістр з менеджменту організацій і адміністрування»
Спеціалізації:
"Менеджмент організацій інвестиційної діяльності;
"Менеджмент економічної безпеки"

        Матеріально-технічна база:

№ ауд
Призначення приміщення
414
       кабінет завідувача кафедри
415
       викладацька

       Працівник кафедри:

   Лиса Ганна Русланівна

  Посада:  методист
  Функціональні обов'язки:  організаційне забезпечення навчального процесу
  Тел. роб.:  70-59-770
  Е-mail:  oridu.kaf.mo@gmail.com