Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

Загальна характеристика


«Бізнес-адміністрування»; «Економічна безпека »;


Випускаюча кафедра «Менеджмент організацій» створена у 2002 році

Місія: Формування професійних керівників на основі посилення і розвитку наявних знань і умінь в бізнесі і менеджменті та набуття на високому рівні нових знань про організації, що діють в сучасному діловому середовищі.
Підготовка фахівців у сфері бізнес-адміністрування та економічної безпеки організації


Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: «Бакалавр з менеджменту»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Спеціалізації: «Бізнес-адміністрування»
«Економічна безпека»

Кваліфікація: «Магістр з менеджменту організацій і адміністрування»

Презентація кафедри Менеджменту організацій


   Методист кафедри:


   Лиса Ганна Русланівна

  Посада:  методист
  Функціональні обов'язки:  організаційне забезпечення навчального процесу
  Тел. роб.:  70-59-770
  Е-mail:  oridu.kaf.mo@gmail.com