Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENGСЕКТОР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22
тел. (048) 705-97-91
vdl@oridu.odessa.ua

http://dlc.odessa.ua/
Про затвердження Положення про дистанційне навчання.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466

Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2013 № 1518   Сектор дистанційного навчання відділу інформаційно-телекомунікаційних технологій Одеського регіонального інституту забезпечує організацію та проведення відеоконференцій з будь-якими країнами світу за допомогою найсучаснішого обладнання (відеоконференц-зв’язку), що дозволяє поєднати кілька сторін - учасників глобального діалогу. Такі заходи дають учасникам мережі унікальну можливість отримувати інформацію з перших рук, обмінюватися досвідом – і все це, не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.

Також сектор дистанційного навчання планує, організує, управляє і впроваджує технології дистанційного навчання для потреб діяльності Інституту і навчального процесу. Відділ забезпечує функціонування системи дистанційного навчання та інформаційного порталу (сайту) інституту.

Основними завданнями сектору є:

 • побудова цілісної системи дистанційного навчання Інституту;
 • організаційне забезпечення та підтримка у актуальному стані інформаційного порталу (сайту) Інституту;
 • вивчення та впровадження позитивного досвіду використання технологій дистанційного навчання інститутами Академії, іншими навчальними закладами України та зарубіжних країн;
 • проведення наукових досліджень з проблем технології розробки систем дистанційного навчання та інформаційних порталів;
 • адміністрування та супровід системи дистанційного навчання Інституту;
 • адміністрування та супровід інформаційного порталу (сайту) Інституту;
 • вивчення та впровадження позитивного досвіду технологій адміністрування систем дистанційного навчання інститутів Академії та інших учбових закладів України;
 • проведення наукових досліджень з проблем технологій дизайну при розробки систем дистанційного навчання та інформаційних порталів (сайтів);
 • надання консультаційних послуг по інформаційному наповненню розділів і рубрик інформаційного порталу (сайтів) Інституту.

Сектор відповідно до основних завдань:

 • розробляє пропозиції щодо подальшого розвитку системи дистанційного навчання з метою покращення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, слухачів та студентів;
 • розробляє пропозиції щодо подальшого розвитку інформаційного порталу (сайту)Інституту;
 • готує пропозиції для участі у конкурсах (тендерах) на виконання проектів з питань розробки(придбання) систем дистанційного навчання;
 • відслідковує і впроваджує в діяльності Інституту організаційно - розпорядчі, нормативні документи, що стосуються завдань сектору;
 • готує проекти наказів, рішень та інших документів Інституту з питань, що входять до сфери компетенції сектору;
 • розробляє пропозиції щодо подальшого розвитку системи дистанційного навчання та інформаційного порталу (сайту) з метою покращення їх адміністрування та супроводу;
 • готує пропозиції для участі у конкурсах (тендерах) на виконання проектів з питань розробки дизайну дистанційних курсів та модулів;
 • готує інформаційні і аналітичні довідки щодо стану та якості системи дистанційного навчання та інформаційного порталу (сайту) Інституту;
 • здійснює за дорученням керівництва Інституту та Управління представництво в державних, громадських, приватних установах та організаціях з питань, що входять до компетенції сектору;
 • приймає участь в організації та проведенні заходів з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, а також працівників з числа державних службовців, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу Інституту з питань дизайну дистанційних курсів і модулів;
 • готує матеріали до видання та перевидання навчальних посібників з питань розробки дизайну дистанційних курсів і модулів, використання системи дистанційного навчання та інформаційного порталу (сайту) Інституту.
 • відслідковує питання ліцензійного використання системи дистанційного навчання та дистанційних курсів в Інституті.


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©