Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту


Новини


Кафедра державного управління і місцевого самоврядування – це команда однодумців, прагненням якої є поєднання зусиль у справі розвитку науки державного управління, зміцнення кадрового потенціалу державної служби та органів місцевого самоврядування задля процвітання української держави.


Наша кафедра – найкраща!

15 травня 2017 р. з метою набуття практичного досвіду слухачі першого курсу денної форми навчання спеціалізації «Регіональне управління» факультету державного управління на чолі з доцентом кафедри державного управління і місцевого самоврядування С. Г. Давтяном відвідали Одеську обласну державну адміністрацію. У рамках вивчення дисципліни «Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях» було проведено виїзне практичне заняття за темами 2.6. «Процедури діяльності (регламент) МДА та інших державних органів на регіональному і місцевому рівні» та 2.7. «Досвід організації роботи МДА». Під час виїзду слухачі мали змогу на практичному досвіді узагальнити знання здобуті з питання діяльності Одеської обласної державної адміністрації, ознайомитись та проаналізували систему і порядок формування структури обласної державної адміністрації, детально вивчити документи, що регламентують роботу адміністрації, ознайомитись із системою планування роботи. Накопиченим досвідом роботи із слухачами поділились начальник відділу правового представництва та захисту юридичного управління апарату Чайка І. О., начальник відділу управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації іЖаров Ю. О., заступник начальника управління – начальник відділу контролю та моніторингу документів вищих органів влади апарату Пилипенко Т. А. та інші досвідчені державні службовці установи.
Наша кафедра – найкраща!

10 травня 2017 року на апаратній нараді Інституту було розглянуто питання «Про хід виконання п.6 Плану роботи інституту на 2017 рік щодо підведення підсумків конкурсу на кращу кафедру», за результатами якої наша кафедра – державного управління і місцевого самоврядування – посіла почесне І місце. Приємно усвідомлювати, що це лідерство кафедра утримує другий рік поспіль. Результати конкурсу підтверджують високий професіоналізм науковців кафедри і є мотивацією щодо досягнення високих науково-викладацьких показників у майбутньому.
27 квітня 2017 року

Відбулося розширене засідання щодо попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук державного управління Лужецької Н.А. «Механізми реалізації державної політики щодо запобігання та протидії наркоманії». Науковий керівник: Приходченко Л.Л., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування.
26 квітня 2017 року

Було проведено виїзні практичні заняття на базі Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області. Слухачі першого курсу факультету державного управління спеціалізації «Регіональне управління» у другому півріччі поточного навчального року під керівництвом доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування С. Г. Давтяна вивчають матеріали модулю «Територіальні колективи та представницькі органи у системі публічного управління на регіональному та місцевому рівнях». З метою подальшого використання отриманих знань та вмінь у подальшій практичній діяльності робочою програмою дисципліни «Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях» передбачено проведення значної кількості практичних занять, в тому числі на базі органів публічної влади.26 квітня 2017 року

Вдбулося розширене засідання кафедри державного управління і місцевого самоврядування за участю представників кафедри управління проектами з попереднього захисту кандидатської дисертації Гуненкової О.В. на тему: «Муніципальні послуги в Україні в умовах реформування територіальної організації влади: процеси та технології» за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. Науковий керівник: Молодожен Ю.Б., д.держ.упр.
20 квітня 2017 року

Члени кафедри були присутні на розширеному засіданні кафедри регіональної політики та публічного адміністрування щодо попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук державного управління Нагорної Ганни Олексіївни «Теоретичні та практичні проблеми соціального проектування в Україні: управлінський аспект», спеціальність 25.00.01 «Теорія та історія державного управління», науковий керівник – Балабаєва З.В., д.філос.н., професор.
19 квітня 2017 року

Доцент кафедри Крупник А.С., керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, виступив на Одеському телебаченні на тему «Участь громадян в місцевій демократії» разом з Артемом Філіпенко.
18 квітня 2017 року

Доцент кафедри Крупник А.С., керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, провів профорієнтаційну зустріч в управлінні взаємодії з органами самоорганізації населення міськвиконкому Одеської міської ради.
13 квітня 2017 року

Доцент кафедри Крупник А.С., керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, взяв участь у «круглому столі» з представниками місцевої влади та представниками ІГС «Забезпечення механізму залучення громадськості до здійснення реформ». Андрій Крупник ознайомив учасників з Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та нормативно-правового регулювання форм місцевої демократії на місцевому рівні. Представники Луганщини – співробітники облдержадміністрації - розповіли про Регіональну цільову програмою сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017 - 2020 роки.13 квітня 2017 року

Доцент кафедри Крупник А.С., керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, взяв участь у навчальному семінарі з активістами територіальної громади Сєвєродонецьку «Механізми належної практики громадської участі на місцевому рівні».
11 квітня 2017 р.

доценти кафедри Оганісян М.С. та Толпиго О.Ф. взяли участь у проведенні семінару на тему: «Засади етичної поведінки працівників вищого навчального закладу», ініційований відділом по роботі з персоналом на виконання плану внутрішнього навчання працівників та підвищення кваліфікації державних службовців 11 квітня 2017 року проведено. Під час роботи семінару було обговорено низку питань щодо правил комунікації з колегами, структурними підрозділами, слухачами та студентами, відвідувачами інституту. На завершення семінару Оганісян М.С. відповів на запитання слухачів.
10 квітня 2017 року

Доцент кафедри Крупник А.С., керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, взяв участь у роботі круглого столу на тему: «Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування», який відбувся в комітеті ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Тематика, склад учасників та зміст дискусії свідчать, що винесені на обговорення питання участі громадськості у здійсненні народовладдя є вкрай актуальними. Дискусія на круглому столі виявила серйозні розбіжності думок учасників щодо шляхів досягнення європейських стандартів належного врядування. Зокрема, чимало аргументів було висловлено проти ухвалення окремих законопроектів, які мають регулювати процедури реалізації таких механізмів місцевої демократії, як громадські слухання, місцеві ініціативи, публічний контроль. Учасники круглого столу від Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення принципово підтримують пріоритетні напрямки законотворчості у сфері компетенції комітету, зокрема у сфері діяльності з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії.
04 квітня 2017 року

Доцент кафедри Крупник А.С., керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, взяв участь у прес-конференції, присвяченій стратегії розвитку територіальних громад. Захід відбувся у Кризовому медіа-центрі, м. Київ.
4-6 квітня 2017 року

Доцент кафедри, начальник відділу по роботі з персоналом Толпиго О.Ф. та начальник управління підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України Липовська С.О. взяли участь у роботі семінару-тренінгу «Формування громадянських компетентностей державних службовців», який відбувся у м. Київ та організований Національним агентством України з питань державної служби - бенефіціаром швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» Метою семінару тренінгу було підвищення кваліфікації представників вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», для розробки і запровадження навчальних програм із освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, а також розробка методик розвитку громадянських компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
31 березня 2017 року

Доцент кафедри Крупник А.С., керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, взяв участь у прес-конференції за підсумками проекту «Розробка та прийняття бюджетів розвитку ОТГ», м. Одеса.
30 березня 2017 року

Доцент кафедри Крупник А.С., керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, провів підсумкове заняття в Центрі підвищення кваліфікації Херсонської ОДА по вивченню короткострокового курсу «Громадянське суспільство і влада».
29 березня 2017 року

Доцент кафедри Крупник А.С., керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, виступив на сесії Біляївської міської ради з презентацією Стратегії розвитку Біляївської ОТГ до 2020 року. Стратегія затверджена. Заявлено про розробку Статуту ОТГ та продовження співпраці з Асоціацією.
27 березня 2017 року

27 березня 2017 року науковці кафедри державне управління та місцеве самоврядування взяли участь у роботі науково-практичній конференції «Добровільне об’єднання територіальних громад в умовах поліетнічності та багатомовності», яка була присвячена формуванню засад стійкого розвитку об'єднаних територіальних громад Південних районів Одеської області. Захід був організований за сприяння Міжнародного Фонду "Відродження" кафедрою української та іноземних мов. У роботі конференції взяли участь: Саханєнко Сергій Єгорович, доктор наук державного управління, професор, голова Асоціації дослідників державного управління, який розкрив динаміку процесів добровільного об’єднання територіальних громад на Одещині та представив результати моніторингу процесів добровільного об’єднання територіальних громад на Півдні Одеської області. Надолішній Петро Іванович, доктор наук державного управління, професор зробив презентацію "Етнонаціональна обумовленість процесу формування територій громад області".
25 березня 2017 року

25 березня 2017 р. відбулася презентація кафедри державного управління і місцевого самоврядування в межах проведення заходу «День відкритих дверей», на якій були представлені були історія кафедри, основні наукові продукти та короткий огляд основних навчальних дисциплін.
24 березня 2017 року

24 березня 2017 року доцент кафедри Крупник А.С., керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, взяв участь у Всеукраїнському Муніципальному форумі, який відбувся у м. Львові. Андрій Семенович виступив на панельній дискусії щодо ролі місцевої демократії у реформуванні місцевого самоврядування.
24 березня 2017 року

24 березня 2017 р. працівники кафедри взяли участь у прибиранні території, закріпленою за кафедрою. Захід приурочувався до Дня відкритих дверей.23 березня 2017 року

23 березня 2017 р. відбулося чергове засідання кафедри, на якому було розглянуто такі основні питання:
1. Захист дисертаційного дослідження здобувача кафедри Лужецької Н.А. на тему: «Механізм реалізації державної політики щодо запобігання та протидії наркоманії» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (наук. керівник проф. Приходченко Л.Л.).
2. Про участь професорсько-викладацького складу кафедри у профорієнтаційній роботі серед учнівської молоді, державних службовців і посадовців органів місцевого самоврядування та запрошення на День відкритих дверей (ст. викл. Чижова С.М.).
3. Про завдання кафедри щодо організації проведення стажування слухачів 1 курсу денної форми навчання та практики слухачів 2 курсу заочної форми навчання (доц. Попов М.П.).
4. Про організацію та проведення «Фестивалю науки» (проф. Саханєнко С.Є., викладачі з пропозиціями до Плану заходів).
5. Про підготовку до 22-ї річниці НАДУ та ОРІДУ НАДУ при Президентові України (доц. Давтян С.Г.)
6. Про розгляд і рекомендацію до друку монографії «Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід» (автор Попов С.А.)15 березня 2017 року

Професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Саханєнко С.Є взяв участь у семінарі «Підтримка децентралізації в Україні: зміцнення партнерства на регіональному та місцевому рівнях». Організатором семінару виступила організація економічного співробітництва і розвитку ( ОЕСР).


3 березня 2017 року

Професор, доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Саханєнко С.Є. був присутнім за черговій сесії Куцубської сільської ради Миколаївської області, на якій одноголосно було підтримано запропонований виконкомом проект рішення щодо ухвалення «Стратегії Куцурубської об’єднаної громади до 2026 р.», яка окреслює шляхи розбудови першої на Миколаївщині об’єднаної сільської громади.


3 березня 2017 року

Крупник А.С., член Координаційної ради доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, взяв участь в організаційному засіданні Робочої групи з питань створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства, створеної у складі Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Президентові України, що відбулося в Адміністрації України під головуванням Заступника Глави Адміністрації Ростислава Павленка та Віце-прем’єр-міністра, Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Генадія Зубка.


2 березня 2017

Викладачі кафедри державного управління і місцевого самоврядування: завідувач кафедри, Приходченко Л.Л., доктор наук з державного управління, професор, Крупник А.С., доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент, Оганісян М.С., доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент, Давтян С.Г., доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент, – взяли участь у семінарах з підвищення кваліфікації посадових осіб органів публічної влади Херсонської області, які проводилися на базі Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Зазначені семінари проводяться на виконання плану-графіку навчання державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад в ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2017 рік.
01 березня 2017 року

Крупник А.С., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», Саханєнко С.Є., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, експерт Асоціації сприяння самоорганізації населення Голинська О. В., доцент кафедри економічної та фінансової політики, консультант Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, експерт Асоціації сприяння самоорганізації населення, взяли участь у семінарі, який проводився у межах проекту ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» «Біляївській об’єднаній громаді – комплексний розвиток» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Захід відбувся у приміщенні Impact Hub Odessa (в. Грецька, 1а, м. Одеса). Організатори порушили актуальні питання: процес розробки Стратегій та планів розвитку територіальних громад, їх реалізація в умовах реформ; залучення додаткових ресурсів для вирішення місцевих проблем (Крупник А.С.), новації щодо бюджетування на місцевому рівні, розвиток програмно-цільового методу (Голинська О.В.), регламентація участі громадськості у місцевому розвитку, Статут територіальної громади (Саханєнко С.Є.).
27 лютого 2017 року

Крупник А.С., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», Саханєнко С.Є., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Голинська О. В., доцент кафедри економічної та фінансової політики, взяли участь у роботі «круглого столу» на тему: «Удосконалення планування місцевого та регіонального розвитку в Одеській області за участі громадськості». Дискусія була організована Асоціацією сприяння самоорганізації населення спільно із фінансово-економічними службами Одеської обласної державної адміністрації.
24 лютого 2017 року

Доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Оганісян М.С. взяв участь у проведенні тематичного семінару для працівників юридичних служб територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій Одеської області, що відбувся га базі Головного територіального управління юстиції в Одеській області, провівши з присутніми учасниками дискусію на тему: «Етична інфраструктура державної служби».22 лютого 2017 року

Викладачі кафедри державного управління і місцевого самоврядування: Саханєнко С.Є., професор кафедри, д.держ.упр, професор, Давтян С.Г., доцент кафедри, к.держ.упр., доцент, Крупник А.С., доцент кафедри, к. політ.н., доцент, Піроженко Н.В., доцент кафедри, к.держ.упр., доцент, - практики, що беруть активну участь у створенні територіальних громад та підготовці стратегічних планів діяльності органів публічної влади щодо розвитку територій, взяли участь у роботі виїзного семінару-практикуму, який відбувся у селищі Доброслав Лиманського району Одеської області, що проводився у рамках короткострокового тематичного семінару «Стратегічний та проектний підхід в управлінні місцевим розвитком» з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей

21-22 лютого 2017 року

Доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Крупник А.С. взяв участь у роботі міжнародної конференції з питань політики «Інновації для більшої доказовості та участі в розробці політики», що відбулася в Алмати.Архів новин