Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Шановні користувачі!


       Повідомляємо Вам, що на базі бібліотеки Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відкрито депозитарій Світового банку.
        Ознайомитися з матеріалами Світового банку в паперовому вигляді можна в читальній залі бібліотеки. Матеріали в електронному вигляді (на CD-rom) доступні в залі електронних носіїв інформації .
        Крім того, є можливість доступу до он-лайнових ресурсів Світового банку в мережі Internet (див. далі).

УВАГА!

       Банку належать авторські права на всю опубліковану Продукцію. Використання матеріалів регулюється "принципом справедливого використання", відповідно до його визначення у Законі про авторські права Сполучених Штатів Америки (див.: http://www.loc.gov/copyright/title17/92chap1.html#107). Зокрема, під "справедливим використанням" матеріалів, які захищені авторськими правами, розуміється таке використання як копіювання з метою проведення критичного аналізу, коментування, підготовки інформаційних звітів, викладання (в тому числі, копіювання матеріалів для використання на заняттях), проведення наукових досліджень. "Справедливе використання" не є порушенням авторських прав.
        Банк надає Бібліотеці право, що є неподільним, безкоштовним і не підлягає передачі іншим особам, надавати на базі Бібліотеки доступ до он-лайнових ресурсів Світового Банку користувачам і головній організації. Он-лайнові ресурси Світового Банку включають такі он-лайнові секції: "Показники світового розвитку", "Фінансування глобального розвитку" і "Електронна бібліотека Світового Банку".

ATTENTION!

       The Bank holds copyright to all its published Products. Use of these materials is governed by "fair use", as defined in the Copyright Law of the United States of America (see http://www.loc.gov/copyright/title17/92chap1.html#107). Specifically, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.
        The Bank grants the Library a non-exclusive, non-transferable right, free of charge, to provide access to World Bank Online Resources to users and patrons at the Library's premises. World Bank Online Resources include World Development Indicators Online, Global Development Finance Online, and the World Bank e-Library.

Он-лайнові секції Світового банку "Показники світового розвитку" (WDI),

"Фінансування глобального розвитку" (GDF), та "Електронна бібліотека Світового Банку" (e-Library) доступні на сторінці


Прямий URL для e-Library http://www.worldbank.org/elibrary/