Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)Всеукраїнська науково-практична конференція за
міжнародною участю
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ТРАДИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ»
08 жовтня 2021 рокуЦілі проведення конференції

 • надання вченим, практикуючим фахівцям, представникам органів влади і комерційних організацій, бізнесменам інформації про результати наукової діяльності інституту;
 • всебічне обговорення актуальних наукових і практичних проблем розвитку українського суспільства в епоху глобалізації й розробка шляхів удосконалення системи публічного управління в Україні з урахуванням традицій та інновацій;
 • розвиток міждисциплінарного, міжрегіонального та міжнародного співробітництва;
 • сприяння підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та підвищення професійної компетентності науково-педагогічних працівників;
 • практичне ознайомлення слухачів і студентів з постановкою і вирішенням наукових проблем та залучення найбільш здібних з них до виконання наукових досліджень.

Тематичні напрями конференції

 • 1. Механізми регіонального управління в умовах реформ.
 • 2. Регіональна політика в умовах суспільних змін в контексті формування інституційної довіри.
 • 3. Регіонально-економічна система: аналіз та шляхи розвитку.
 • 4. Публічне управління гуманітарною, соціальною та політичною сферами.
 • 5. Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів.
 • 6. Цифрові трансформації в публічному управлінні.
 • 7. Проектно-орієнтоване публічне управління: теорія та практика.
 • 8. Реформування системи професійного навчання публічних службовців.
 • 9. Право в публічному управлінні.
 • 10. Сучасні інструменти менеджменту в публічному управлінні.

До уваги учасників конференції

 • 1. Для участі у конференції необхідно до 23 вересня 2021 р. на адресу оргкомітету або на e-mail: konf@oridu.odessa.ua надіслати з позначкою «На конференцію»:
  • заявку на участь у конференції за формою, що додається;
  • тези за зразком, що додається;
  • фотокопію чи скановану копію квитанції оргвнеску – на вказану електронну адресу оргкомітету із зазначенням прізвища учасника конференції.
 • 2. Заявка, тези, квитанція надаються окремими файлами, найменування яких має відповідати прізвищу учасника, наприклад: Петренко, заявка, тези.
 • 3. Зміст тез обов’язково повинен відповідати тематиці конференції, встановленим вимогам щодо наукового рівня, оформлення та терміну подання. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат та посилань, а також за дотримання авторських прав. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають вищезазначеним вимогам. До публікації приймаються тільки одні авторські (або у співавторстві) тези.
 • 4. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.
 • 5. Модератори панельних дискусій оргвнесок не сплачують.
 • 6. До початку роботи конференції планується видати матеріали конференції.

Вартість участі у конференції

Оргвнесок – 200 грн., сплачують усі учасники конференції (крім модераторів панельних дискусій).

ОРІДУ НАДУ при Президентові України
IBAN UA258201720313221004202001032
Державна казначейська служба України, м. Київ, код ЄДРПОУ 23213365
з позначкою «Оргвнесок за участь у науковій конференції від *Прізвище І.П.*».

Контакти

65062, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, відділ з координації наукової роботи та докторантури

Телефони для довідок: (048) 705-97-43

e-mail: konf@oridu.odessa.ua - з позначкою «На конференцію»