Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


26 квітня 2019 року


Загальна професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців вперше призначених на посаду державної служби обласної та районних державних адміністрацій Одеської області була організована відділом ПКК з 08 по 19 квітня 2019 року.
Протягом двох тижнів 10 слухачів знайомились з «Системою публічного управління в Україні на регіональному та місцевому рівнях», «Історією державної служби України», «Реалізацією державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції» , а також слухались наступні теми: «Професійна етика: специфіка, проблематика, місце в системі державного управління», «Перспективи політичного воєнного співробітництва Україна – НАТО. Спільна зовнішня політика», «Політика оборони і безпеки Євросоюзу в контексті європейської інтеграції України», «Концептуальні засади та нормативно-правове забезпечення е-урядування. Основи та стратегія е-демократії.Захист персональних даних», «Політика децентралізації в Україні: від матриці 3D до 4D», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Дотримання вимог трудового законодавства як елемент запобігання та протидії корупції в органах державної влади», «Актуальні питання формування та розвитку громадянської освіти та громадянських компетентностей», «Роль і місце Контактного центру Одеської області в Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади», «Державна політика у сфері протидії торгівлі людьми. Ідентифікація потерпілих від торгівлі людьми, механізми координації та співпраці з протидії торгівлі людьми», «Гендерне портретування, протидія дискримінації за ознакою статі, застосування позитивних дій та інших питань забезпечення гендерної рівності». Практично попрацювали над розвитком державної мовної політики та ділової української мови в органах публічної влади, взяли участь у мозковому штурмі щодо «Управління часом в системі публічного управління», а також у тренінгах: «Нейролінгвістичне програмування. Мета і завдання НЛП. Техніки і технології НЛП», «Профілактика стресів. Психологічні технології стресостійкості», «Успішні навички взаємодії в команді без втрати особистих інтересів, зокрема участь жінок у запобіганні та врегулюванні конфліктів», «Маніпуляція – як метод управління. Як протидіяти маніпуляції».
Найцікавішим для держслужбовців-початківців був круглий стіл «Оптимізація функцій і повноважень органів публічної влади в контексті реформування державного управління» який провів український політик, народний депутата України 3-го, 6-го і 7-го скликання Гриневецького Сергія Рафаїловича.
До проведення занять були залучені найкращі викладачі Інституту, керівники, працівники органів публічної влади Одеської області, а саме: доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент - Давтян С. Г; завідувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України - Кривцова В.М.; декан факультету державного управління, доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук - Куспляк І.С.; доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук, доцент - Оганісян М.С.; завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор - Приходченко Л.Л.; доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професор кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор - Саханенко С. Є,; професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, доктор філософських наук, професор - Овчаренко С. В.; доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат військових наук, старший науковий співробітник, представник Уповноваженого з прав людини в південних областях - Остапенко О.А.; доцент кафедри психології та загальнонаукових дисциплін Одеського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, кандидат психологічних наук - Репнова Т.П. доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент Кадук Н. І.; доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент - Піроженко Н. В.; докторант, доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент Голинська О. В.; доцент кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук - Ковалевська А.В.; начальник відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України Липовська С. О.;, завідувач сектору організації семінарів за договорами відділу підвищення кваліфікації кадрів Інституту - Шматоваленко Л.С.;старший викладач кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України - Долгіх Н. П.; Регіональний координатор по впровадженню Проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України «Міністерство соціальної політики України, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Світовий банк - Маркевич І. В.; директор Контактного центру Одеської області - Беккер Т. П.; Керівник проекту Благодійного фонду «Карітас Одеса УГКЦ» - А. Тихолаз; психолог Благодійного фонду «Карітас Одеса УГКЦ»- О. Тихолаз; провідний фахівець з питань зайнятості відділу активної підтримки безробітних Одеського міського центру зайнятості - Завадська О. В.
Слухачами семінару було відзначено високий професійний рівень підготовки занять викладачами та посадовцями, залученими до навчального процесу, актуальність тем, таких як :вміння зацікавити кожного із слухачів, використовуючи інтерактивні форми навчання.
За підсумками тестування слухачі отримали свідоцтва встановленого зразка.

Фотогалерея