Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   14 листопада 2017 року відбулося засідання редакційної колегії фахового (паперового) збірника наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» у складі: головного редактора М. Іжі; заступника головного редактора С. Попова; відповідального секретаря Ю. Овчаренко; начальника редакційно-видавничого відділу О. Патика. На засіданні розглянуто зміст третього номеру видання за 2017 рік. Запропоновано авторам відредагувати найменування статей та усунути виявлені недоліки.
   Рекомендували до публікації у розділі «Дослідження. Розробки. Проекти» ключові доповіді панельної дискусії, що відбулась у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід».
   Редакційна колегія в цілому затвердила зміст чергового збірника та рекомендувала його до друку.
Фотогалерея додається.