Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   12 жовтня 2017 року професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, д.н.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М. (як член робочої групи підкомісії 281 Публічне управління та адміністрування Науково-методичної ради МОН з розробки Стандартів вищої освіти доктора наук та паспортів спеціальності) прийняла участь в засіданні круглого столу на тему: «Обговорення Стандарту вищої освіти доктора філософії 281 Публічне управління та адміністрування та додатку до нього Паспорту спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування», який проводився підкомісією 281 Публічне управління та адміністрування Науково-методичної ради МОН за участю робочої групи з розробки Паспорту спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.
   У заході прийняли участь представники Київського національного технічного університету «Київський політехнічний університет ім. Ігоря Сікорського», НАДУ при Президентові України, Хмельницького університету управління та права, Київського національного торгово-економічного університету, Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, Полтавської державної аграрної академії, Чорноморського національного університету, Міжрегіональної академії управління персоналом, а також виші Харкова та Львова. На засіданні були присутні представники сектора вищої освіти МОН України, а також заступник директора програми USAID/DOBRE Program та Dr.Krzysztof Gluk Краківський економічний університет.
   На заході обговорювались не тільки Стандарт і Напрямі досліджень, а й розглядались пропозиції щодо організації захисту дисертаційних робіт докторів філософії. Мова йшла про більш широку автономію вишів для визначення напрямів досліджень та захисту дисертаційних досліджень.
Фотогалерея додається.