Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   Нормативний термін проведення семінару з 27 лютого по 24 квітня 2017 року складає 72 години навчальних занять. Проводили заняття найкращі викладачі Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та інших навчальних закладів, працівники органів публічної влади Одеської області.
   Підвищення кваліфікації проводився відповідно до п. 3 плану-графіка підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Одеського міського голови від 28 грудня 2016 року № 1349 «Про організацію підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради у 2017 році» та розпорядження Одеського міського голови від 07 березня 2017 року № 175 «Про внесення змін до плану-графіка підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради на 2017 рік».
   Відповідно до затвердженого 27 лютого 2017 року розкладу занять семінар відкрила начальник відділу організації семінарів за договорами управління підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України Шматоваленко Л.С. та заступник директора Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради Гладченко К.Л.
   У період підвищення кваліфікації керівниками, працівниками органів публічної влади Одеської області та викладачами Інституту були висвітлені такі основні питання: «Організаційно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування (регламентація, планування роботи, порядок підготовки та проведення заходів)», «Нове слово в мові – оказіоналізм чи неологізм?», «Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування як засіб попередження корупції», «Розвиток державної мовної політики Ділова українська мова в органах публічної влади», «Ефективність діяльності управлінських органів публічної влади через зв’язки з громадськістю», «Навички роботи в команді. Профілактика стресів. Психологічні технології стресостійкості», «Публічна складова в діяльності працівника органу влади», «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: механізми децентралізації влади», «Нейролінгвістичне програмування. Мета і завдання НЛП. Техніки і технології НЛП», «Державна політика України у сфері протидії корупції», «Застосування технологій інформаційного суспільства та електронного урядування в органах публічного управління ( на прикладі Одеської міської ради)», «Міжнародний досвід надання адміністративних послуг», «Культура соціальної взаємодії в громаді», «Комунікативні методи та заходи», «Дотримання вимог трудового законодавства як елемент запобігання та протидії корупції в органах державної влади», «Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні».
   За результатами підвищення кваліфікації слухачі залишили запис у книзі відгуків та побажань: «….Висловлюємо щиру вдячність викладачам за доступність, цікавість викладання, сумлінність та професіоналізм в організації курсу підвищення кваліфікації. Щире захоплення Шматоваленко Л.С. за лагідність, щирість та любов до своїх слухачів та української мови.»
   За результатами навчання було проведено підсумкове комп’ютерне тестування. Всі слухачі семінару успішно склали тест.
   За підсумками проведення короткострокового тематичного семінару були вручені свідоцтва.
   З метою методичного забезпечення для слухачів семінару підготовлено та розміщено у «хмарі» навчально-методичні матеріали та практичні рекомендації з актуальних питань, що висвітлювалися на семінарі.

Фотогалерея додається.