Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   В рамках семінару проведено низку занять, а саме:
   - тематичні зустрічі: «Основні поняття держави і права. Парламентаризм» ;
   - «круглий стіл»: «Національна академія державного управління при Президентові України в системі підготовки управлінських кадрів. Система державного управління: основи теорії та практики», «Історія України. Українська мова в державному управлінні», «Сучасний погляд та проблеми політекономії. Характеристика фінансової системи», «Актуальні питання державного регулювання економіки в макроекономічному аспекті», «Закономірності та процеси що відбуваються в сучасному управлінні економікою підприємств, та у мікроекономіці», «Україна у глобалізаційних процесах. Угода про асоціацію між Україною та ЄС», «Місце та роль філософської культури в державному управлінні. Моральні основи поведінки державного службовця. Особливості культурних процесів у незалежній Україні», «Соціальний розвиток в контексті сучасних суспільних змін», «Статистичні методи. Політаналітика і прогнозування у державному управлінні», «Основи менеджменту, менеджмент персоналу», «Суспільство як соціальна система. Соціальні зміни та процеси», «Сучасні проблеми національної безпеки», «Інформаційні технології в державному управлінні. Запровадження та функціонування електронного уряду» ;
   - лекції: «Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні. Децентралізація влади та реформи місцевого самоврядування в Україні. «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», «Державна кадрова політики: сутність та механізми реалізації», «Розвиток політичної системи в сучасній Україні. Основи державної інформаційної політики».
   До проведення занять семінару були залучені кращі викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
   Слухачі високо оцінили рівень організації семінару та роботи професорсько-викладацького складу.
   За результатами навчання було проведено підсумкове тестування.
   Всі слухачі семінару успішно склали тест.
   Під час підведення підсумків семінару слухачі отримали сертифікати державного зразка.
   З метою методичного забезпечення для слухачів семінару підготовлено та розміщено у «хмарі» навчально-методичні матеріали та практичні рекомендації з актуальних питань, що висвітлювалися на семінарі.

Фотогалерея додається.