Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   27 квітня 2017 року відбулася XVІІІ Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології». Участь у конференції взяли 165 студентів з України, а також Білорусі, Румунії, Польщі, Німеччини.
   Конференція урочисто розпочалася в актовій залі, де від керівництва інституту всіх присутніх привітав заступник директора з наукової роботи С.А. Попов.
   Учасників конференції привітала почесний гість заходу – завідувач відділу організації фундаментальних досліджень у галузі природничих і технічних наук Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України, керівник національного контактного пункту «Європейська рада досліджень» програми «Горизонт – 2020» Валентина Борисівна Андрущенко. В ході презентації В.Б. Андрущенко презентувала інформацію щодо грантових можливостей для українських вчених Державним фондом фундаментальних досліджень.
   Також свої привітання висловили: декан факультету менеджменту Ю.В. Євстюніна, голова Наукового товариства студентів, слухачів, аспірантів, докторантів та молодих вчених інституту Н.І. Кадук, голова студентського самоврядування інституту А.Б. Різов.
   В роботі пленарного та секційних засідань конференції взяли участь не тільки студенти та слухачі інституту, а й гості з Дніпропетровського та Харківського регіональних інститутів системи Національної академії державного управління при Президентові України, студенти ВНЗ міста Одеси. Презентували свої доповіді й іноземні гості: студенти Ясського університету ім. О.І. Куза (Румунія) – Стефан Мовіла та Беатріс Адамаче, студентка Гданського університету (Польща) Моніка Чойнацька.
   Всі учасники показали високий науковий рівень, а кращі роботи були відмічені дипломами.
   За кращі доповіді на Пленарному засіданні дипломи отримали:

1 місце – Стрелецька О.С., керівник: к.е.н., доц. Красностанова Н.Е. (ОРІДУ);
2 місце – Александрочкіна П.О., керівник: к.е.н., доц. Красностанова Н.Е. (ОРІДУ);
3 місце – Устянська А.О., керівник: к.держ.упр. Сивак Т.В. (ОРІДУ);
3 місце – Султанова А.І., керівник: к.держ.упр. Сергієнко Е.О. (ДРІДУ НАДУ).
За кращі наукові доповіді на секціях дипломами були нагороджені студенти:
Секція 1 «Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності організацій»:

1 місце – Боярчук А.Л., керівник: к.держ.упр., доц. Гнатенко А.І. (ХарРІ НАДУ);
2 місце – Вдовіченко О.С., керівник: ст. викл. Томашевська М.В. (ОРІДУ);
3 місце – Бондарська О.Д., керівник: к.е.н., доц. Величко Т.Г.(ОРІДУ).
Секція 2 «Стратегічний менеджмент і маркетинг»:

1 місце – Різов А.Б. керівник: к.е.н., доц. Красностанова Н.Е. (ОРІДУ);
2 місце – Таранущенко В.І., керівник: к.т.н., доц. Кравцова Л.В. (ХДМА);
3 місце – Щетина Т.М., керівник: д.е.н., проф.. Запша Г.М. (ОДАУ).
Секція 3 «Світові тенденції розвитку менеджменту»:

1 місце – Тусик В.Б., керівник: доц. Ростіянов Б.Ю. (ОРІДУ);
2 місце – Рогожкіна М.І., керівник: к.е.н. Майданюк С.І. (ОРІДУ);
3 місце – Шудлак І.І., керівник: доц. Ширяєва Н.Ю. (ОДАБА).
Секція 4 «Управління проектами: еволюція технологій»:

1 місце – Movila S. (“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania);
2 місце – Мальована В.О., керівник: к.держ.упр. Сивак Т.В. (ОРІДУ);
3 місце – Славінський А.В., керівник: к.е.н. Бутенко Т.В. (ОРІДУ).
Секція 5 «New insights into management»:

1 місце – Adamache A. (“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania);
2 місце – Morozovskaya K.O., supervisor sen. lecturer Yatzun E. (ORIPA);
3 місце – Demediuk I., supervisor sen. lecturer Kubrak O. (ORIPA).
Секція 6 «Еволюція інформаційних технологій в менеджменті»:
1 місце – Піліпенко В.К., керівник: к.т.н., доц. Макарова І.О. (ОРІДУ);
2 місце – Архіпов В.Г., керівник: д.т.н., проф. Кобозєва А.А. (ОНПУ);
3 місце – Іванченко О.О., керівник: к.і.н., доц. Кривцова В.М. (ОРІДУ).
За результатами роботи конференції видано збірку тез учасників та рекомендації. Завдяки зусиллям викладачів та представників студентського самоврядування з складу організаційного комітету конференція пройшла на високому науково-дослідницькому та організаційному рівні.
В рамках конференції студенти мали можливість познайомитись та поспілкуватись під час вечору знайомств та спільних екскурсій містом.

Фотогалерея додається.