Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту13 квітня 2017 року відбулось засідання кафедри регіональної політики та публічного адміністрування в рамках якого було проведено попередню атестацію аспірантів 1-3 років всіх форм навчання та здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління. В цілому звіти аспірантів були позитивно оцінені присутніми викладачами кафедри.
Так, за результатами попередньої атестації, аспірантам 1 року навчання рекомендовано дотримуватись індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану. Аспірантам другого року навчання продовжувати роботу над дисертаційними дослідженнями з урахуванням сучасних вимог щодо підготовки та оформлення дисертаційних робіт до захисту.

Фотогалерея додається.