Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайтуНа кафедрі права і законотворчого процесу за результатами навчання 43 слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу та склали державний екзамен, присвоєна кваліфікація магістра державного управління.
Державна екзаменаційна комісія № 1 ( далі – ДЕК № 1) працювала у складі, затвердженому наказом президента Національної академії від 19 грудня 2016 р. № 308 та наказом директора ОРІДУ від 27 грудня 2016р. № 141. Робота ДЕК № 1 пройшла на належному організаційному рівні.
ДЕК №1 приймала державні екзамени з Програми підготовки магістрів державного управління у слухачів денної, заочної, заочно-дистанційної та вечірньої форм навчання спеціальності “Державне управління”. Загальна кількість слухачів ІІ курсу денної форми навчання - 8; ІІІ курсу заочної форми навчання - 20; ІІІ курсу заочнодистанційної форми навчання - 9; ІІІ курсу вечірньої форми навчання - 6. Усі вони склали державні екзамени.
На державному екзамені випускники виявили достатній рівень теоретичної підготовки з усіх дисциплін програми підготовки магістрів державного управління, розуміння актуальних проблем державної служби, завдань адміністративної реформи та отримали такі оцінки:
Денна форма навчання: відмінно – 3 слухача, добре - 5 слухачів.
Вечірня форма навчання: відмінно - 1 слухач, добре - 5 слухачів.
Заочна форма навчання:відмінно - 7 слухачів, добре - 13 слухачів.
Заочно-дистанційна форма навчання: відмінно - 6 слухачів, добре - 3 слухача.
ДЕК № 1 провела захист 43 магістерських, що були написані слухачами по кафедрах: “Державного управління і місцевого самоврядування”, “Економіки, фінансів та інформаційних технологій”, “Філософських та соціально-політичних наук”, “Права та законотворчого процесу”, “Управління охороною здоров’я та валеології”, “Менеджменту організацій”.
Магістерські роботи написані у переважній більшості з актуальних економічних, політичних, соціальних, правових проблем та нагальних проблем державного управління і місцевого самоврядування. Разом з тим, комісія звернула увагу на те, що деякі роботи мають досить широку проблематику, окремі роботи носять суто теоретичний характер, не містять пропозицій стосовно практичного вирішення питань, окреслених темою їх дослідження. В оформленні магістерських робіт мають місце окремі відхилення від установлених вимог.
Магістерські роботи слухачі захистили наступним чином :
Денна форма навчання: відмінно – 5 слухачів, добре - 3 слухача.
Вечірня форма навчання: відмінно – 4 слухача, добре - 2 слухача.
Заочна форма навчання: відмінно – 12 слухачів, добре - 8 слухачів.
Заочно-дистанційна форма навчання: відмінно - 8 слухачів, добре - 1 слухач.
Згідно з Положенням про Програму підготовки магістрів державного управління, прийнято рішення про надання диплома магістра державного управління з відзнакою слухачам: Г.А.Казанський, О.І. Рогульський (Денна форма навчання), Н.С. Бондар, Я.М. Усенко (Заочна форма навчання)
ДЕК № 1 вносить наступні пропозиції щодо проведення державних екзаменів та захисту магістерських робіт: зважаючи на кількість слухачів у закріплених за ДЕК групах, зменшити кількість білетів з 20 до 15; бажано, щоб кількість практичних завдань відповідала кількості білетів; посилити розяснювальну, організаційно-методичну роботу із слухачами стосовно дотримання вимог по написанню магістерських робіт.
За результатами навчання 11 слухачів, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу та склали державний екзамен, яким присвоєна кваліфікація магістра державного управління, були рекомендовані до вступу до аспірантури.