Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайтуПід час проведення семінару були висвітлені наступні теми : начальником відділу по роботі з персоналом, доцентом кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, (далі – Інститут), кандидатом наук з державного управління Толпиго О.Ф.: «Нормативно-правові засади електронного декларування», «Організаційні аспекти електронного декларування» та проведені практичні заняття «Порядок отримання електронного ключа», «Порядок оформлення електронної декларації»; - завідувач кафедри європейської інтеграції Інституту, кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України Кривцова В.М. провела тематичну зустріч «Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство»; - старший викладач кафедри права та законотворчого процесу Інституту Долгіх Н.П. ознайомила слухачів з темами: «Дотримання вимог трудового законодавства як елемент запобігання та протидії корупції в органах державної влади», «Врегулювання конфлікту інтересів, як передумови корупційного прояву»; - доцент кафедри економічної та фінансової політики Інститут, кандидат наук з державного управління, доцент Осадчук С.В. провела тематичну зустріч «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; лекцію-бесіду «Службовий етикет посадовців як чинник запобігання проявам корупції в органах публічної влади» провів доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Інституту, к. філос. н., доцент Оганісян С.М.; доцент кафедри психології та загальнонаукових дисциплін Одеського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, кандидат психологічних наук Рєпнова Т.П. провела тренінг «Соціально-психологічні основи запобігання проявам явища корупції». В останній день семінару, за підсумками тестування, слухачі отримали сертифікати державного зразка.»
Фотогалерея додається.