Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту15 лютого 2017 року закінчила свою роботу державна екзаменаційна комісія №1 по прийому державного екзамену і захисту магістерських робіт студентів 2 курсу денної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».
Державна комісія, затверджена наказом директора інституту від 27 грудня 2016 р. № 141, працювала у повному складі. Робота ДЕК пройшла на належному організаційному рівні.
Дипломні роботи захистили на:
- «відмінно» - 9 студентів;
- «добре» - 4 студенти.
Всі роботи виконані на досить високому теоретико-методологічному та практичному рівні та мають прикладний характер. Відзнаку «Кращий захист випуску» отримала робота студентки А.В. Яременко на тему «Розробка бізнес-плану діяльності крюїнгової компанії (на прикладі ТОВ «Ольвія Мерітайм»)» (науковий керівник – д.е.н., професор В.Ф. Горячук). Робота Ю.С. Чеботар на тему «Формування напрямків розвитку кредитної політики банку (на прикладі ПАТ «Альфа-Банк»)» (науковий керівник – к.е.н., доцент Н.Е. Красностанова) рекомендована до участі у конкурсі магістерських робіт. Студентки О.О. Іванова та Ю.С. Чеботар рекомендовані до вступу до аспірантури.
За результатами навчання 13 студентів, які виконали навчальну програму, склали комплексний державний екзамен та захистили магістерську роботу, рекомендовані до присвоєння кваліфікації «магістр з менеджменту організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня: «магістр» за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».
Фотогалерея додається.