Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту10 лютого 2017 року розпочала свою роботу державна екзаменаційна комісія №1 по прийому державного екзамену і захисту магістерських робіт студентів 2 курсу денної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».
Державна комісія, затверджена наказом директора інституту від 27 грудня 2016 р. № 141, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, дійсний член Академії економічних наук України, директор інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) ОНПУ С.В. Філиппова, заступник голови комісії – к.е.н., доцент, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Н.Е. Красностанова, члени комісії – к.військ.н., доцент, професор кафедри менеджменту організацій В.І. Паламарчук та д.е.н., ст.н.с., професор кафедри менеджменту організацій В.Ф. Горячук, секретар комісії – провідний фахівець деканату факультету менеджменту Л.І. Антонченко. Робота ДЕК пройшла на належному організаційному рівні.
В результаті складання державного екзамену студенти отримали такі оцінки:
- «відмінно» - 7 студентів;
- «добре» - 3 студенти;
- «задовільно» - 3 студенти.
Фотогалерея додається.