Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту16 грудня 2016 року відповідно до програми дисципліни «Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми розвитку служби в органах публічної влади» відбувся екзамен у вигляді захисту спільного проекту аспірантами 1 року заочної форми навчання підготовки докторів філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на тему «Конструктивний діалог між владою і суспільством як інструмент розвитку демократичного врядування». Відповідно до такої форми складання іспиту, аспіранти продемонстрували не тільки знання, але й компетентності, а саме: аналітичне мислення, вміння працювати в команді, розуміння зв'язків між державною політикою та суспільством в процесі її імплементації (спроможність до втілення через інструменти державного управління); вміння організувати і очолити управління взаємодією між владою і суспільством, навички ефективної презентації матеріалів тощо. Кожний з учасників в межах проекту розглянув можливість розвитку конструктивного діалогу між владою та суспільством в контексті власної теми дисертаційного дослідження та представив на обговорення. Так, Андрій Мусійовський розглянув проблему врахування інтересів суспільства при веденні лісового господарства та запропонував систему принципів, яка, на його думку, підвищить якість конструктивного діалогу між владою та суспільством в сфері лісового господарства. Биков Ігор запропонував шляхи взаємодії влади і суспільства на прикладі системи охорони здоров’я. Олена Єрко надала пропозиції підвищення ефективності конструктивного діалогу між владою і суспільством в пенсійній системі України. Цікавим стали пропозиції Володимира Кулешова щодо підвищення результативності конструктивного діалогу в системі громадського контролю. Актуальними пропозиціями в спільному проекті аспірантів стали результати Сергія Пушкаревського та Олександра Бабича. Модератором захисту виступила професор Пахомова Т.І., яка разом з проф. Іжею М.М. була розробником програми дисципліни та підсумкових критеріїв оцінки компетентостей аспірантів.


Фотогалерея додається.