Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)
   22 червня 2016 року відбулося засідання Науково-експертної ради Одеського регіонального інституту державного управління Національній академії державного управління при Президентові України.
   Про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів із НДР за І півріччя 2016 року доповіли керівники та відповідальні виконавці НДР, акцентуючи увагу на практичних результатах. Членами науково-експертної ради затвердили представлені звіти із врахуванням запропонованих доповнень.
   Порушуючи питання про результати аспірантських слухань 2016 року, Нагорна І.В., завідувач сектором підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, повідомила про досягнення аспірантів, а також наголосила на необхідність дотримання ними виконавчої дисципліни.
   Патик О.В., начальник редакційно-видавничого відділу, оголосив результати виконання плану видання наукової літератури за І півріччя 2016 року. Протягом звітного періоду було видано 5 наукових видань: 1 – монографія, 3 – матеріали конференцій, 1 збірник наукових праць.
   Про участь у проекті «Електронне урядування задля прозорості влади та громадської участі» доповів Куспляк І.С., в.о. декана факультету державного управління, член Одеської регіональної робочої групи з реалізації навчальної компоненти у рамках міжнародного проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та участі громадян» (EGAP). Доповідачем було доведено до відома присутніх досвід Фінляндії з впровадження електронного врядування та електронної демократії, а також результати ознайомлення з організацією роботи державної служби, процесом і методиками навчання державних службовців, тенденціями розвитку електронного урядування у Фінляндії, доступу до публічної інформації, застосування дистанційних курсів навчання тощо. Наприкінці свого виступу Куспляк І.С. зазначив, що запропонований досвід, безперечно, потребує вивчення і впровадження шляхом побудови системи навчання з е-урядування за запропонованим принципом.
   Також до відома присутніх було доведено інформацію про результати проведення науково-комунікативного заходу – Фестивалю науки, ініційованого кафедрою державного управління і місцевого самоврядування.
   Нагорна І.В., завідувач сектором підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, надала пояснення щодо навчально-методичного забезпечення підготовки докторів філософії в інституті згідно доручення директора інституту від 21.06.16 р.
   Засідання відбулось у діловій, доброзичливій атмосфері.