Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
   24 листопада 2015 року в 212 ауд. відбулося засідання Науково-експертної ради Одеського регіонального інституту державного управління Національній академії державного управління при Президентові України.
   Згідно порядку денного, присутні були ознайомлені із результатами моніторингу виконання НДР за 2015 р.. Наукові керівники та відповідальні виконавці презентували результати виконання бюджетних НДР за 2015 р. Члени Науково-експертної ради ухвалили рішення щодо затвердження представлених звітів.
   Попов С.А., заступник директора з наукової роботи ознайомив присутніх про результати проведення Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 20-річчю утворення ОРІДУ НАДУ при Президентові України «Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід». Доповідач відзначив позитивну роботу кафедр щодо організації та проведення секційних засідань конференції та надання тез матеріалів до збірника матеріалів цієї конференції.
   Також на розгляд членам НЕР було представлено проект Звіту з наукової діяльності Інституту за 2015 рік та Зведеного плану на 2016 р. Заслухавши та обговоривши інформацію Попова С.А., заступника директора з наукової роботи, Науково-експертна рада ухвалила затвердити запропонований Звіт та Зведений план, враховуючи внесені пропозиції та зауваження.
   Патик О.В., начальник редакційно-видавничого відділу, доповів про виконання плану видання наукової літератури станом на 24 листопада 2015 р.
   Робота засідання НЕР відбулася у доброзичливі , дружній атмосфері, була конструктивною та плідною.
Фотогалерея додається.


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©