Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG


03 липня 2015 року завершилось підвищення кваліфікації 10 посадових осіб апарату Одеської обласної ради за професійною програмою «Англійська мова у професійній діяльності


Враховуючи важливість та актуальність професійної мовної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування, управлінням підвищення кваліфікації кадрів вперше впроваджено професійну програму «Англійська мова у професійній діяльності» з підвищення кваліфікації посадових осіб апарату Одеської обласної ради. Багатоаспектність функцій і завдань, що реалізуються органами місцевого самоврядування у різноманітних сферах, актуалізують необхідність отримання професійної мовної підготовки та її постійного оновлення відповідно до пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва, європейської інтеграції. Враховуючи зазначені завдання, завідувачем кафедри української та іноземних мов Інституту, кандидатом філологічних наук, доцентом Черняєвою І.А. та доцентом кафедри української та іноземних мов Інституту, кандидатом філологічних наук, доцентом Пуленко І.А. була розроблена професійна програма, з урахуванням специфіки роботи саме посадових осіб місцевого самоврядування. Інформація щодо проведення зазначеного семінару була широко висвітлена в засобах масової інформації, зокрема на телеканал ICTV, Думська ТV та сайтах Одеської обласної ради, Інституту. Під час семінару, який тривав у період з 25 травня по 03 липня, слухачі набули вмінь аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, необхідних для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень; адекватно перекладати державною та англійською мовою спеціальні тексти з обраних розділів державного управління, користуючись термінологічними словниками та програмним забезпеченням; обговорювати англійською мовою загальні та фахові спеціалізовані питання з метою досягнення порозуміння зі співрозмовником; анотувати та реферувати фахові матеріали англійською мовою; готувати публічні виступи англійською мовою з низки галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій та дебатів; писати професійні тексти та документи англійською мовою з низки галузевих питань. Відповідно до затвердженого розкладу занять професійну програму було завершено підсумковим тестуванням, за результатами якого слухачі отримали свідоцтва. За результатами підсумкового тестування всі слухачі отримали високі оцінки: оцінку «відмінно» отримали 5 осіб (50%), оцінку «дуже добре» отримали 4 особи (40%), оцінку «достатньо» - 1 особа (10%). За результатами анкетування слухачі високо оцінили рівень викладання і висловили подяку професорсько-викладацькому складу Інституту та побажання формувати групи із вивчення іноземних мов в подальшому за рівнем володіння мовою, продовжити вивчення іноземної мови з акцентом на розмовній мові, впровадити вивчення німецької та французької мов.
Фотогалерея додається.


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©